La participació o implicació ciutadana és el mecanisme per incorporar de manera transparent i ordenada les persones i la societat civil en la presa de decisions públiques. Juntament amb transparència i dades obertes conforma el Govern Obert, una nova forma de governar que transforma la relació entre els ciutadans i l’administració.

La participació ciutadana permet deliberar, estructuradament, sobre qüestions d’importància estratègica relacionades amb les polítiques i els serveis públics. Així, la presa de decisions que afecten la gestió pública es veu enriquida per la visió dels ciutadans mateixos, tant a títol individual com a títol col•lectiu.  La participació ciutadana i el Govern Obert són eines cap a una millor governança.

La participació ciutadana ens permet obtenir unes relacions transparents entre l’Administració i la ciutadania, i implicar la societat civil en els objectius col•lectius.

Amb la participació ciutadana, les persones que ho vulguin poden col•laborar en l’elaboració, el seguiment i l’avaluació de les polítiques públiques del Govern de la  Generalitat de Catalunya.

5758258263_59b1ebed2e_o