Dades de la solicitud

Queixa Informació Suggeriment
D’acord amb l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer “Gestió del portal Participa gencat” del qual és responsable la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament. La finalitat del fitxer és recollir les aportacions de persones físiques i associacions interessades. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Subdirecció General de Relacions Institucionals i de Foment de la Qualitat Democràtica: Rivadeneyra, 6, 08002 Barcelona.http://www.governacio.gencat.cat