Participa en el procés participatiu per elaborar el Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als Parcs naturals, que establirà per un període de quatre anys (2018-2021) un seguit d’accions clau amb visió conjunta de tots els parcs per millorar i enfortir dos dels aspectes clau de la gestió d’un parc natural. 

Després d’una fase de treball intern dels tècnics dels parcs i altres tècnics implicats, on s'ha recollit informació per fer una diagnosi, es comença a elaborar el Pla estratègic. 

És al segon trimestre de 2017, a partir de la informació recollida en una fase de diagnosi, que es comença a elaborar el Pla estratègic.Després d’una fase de treball intern dels tècnics dels parcs i altres tècnics implicats, és ara al tercer trimestre que s’inicia el procés de participació pública.

L’objectiu és elaborar l’estratègia de la manera més participada possible i integrar-hi els diferents interessos públics i privats.

 

PARTICIPACIÓ EN LÍNIA 

Podeu participar a través d’aquest portal, fent aportacions en línia, a qualsevol dels eixos de debat:

  • Programes i activitats d’educació ambiental. Participa!
  • Programes i accions de voluntariat ambiental. Participa!
  • Governança i comunicació. Participa!

 

PARTICIPACIÓ TALLERS TERRITORIALS

Podeu participar també assistint als tallers territorials.

 

 

Antecedents

Fa més de tres dècades que a tots els parcs naturals de Catalunya es desenvolupen accions d’educació i sensibilització ambiental, amb un ventall ampli de públics i col·laboradors. No obstant això, el desenvolupament d’aquestes accions sovint ha estat poc planificat, i ha donat resposta a necessitats puntuals més que a una planificació estratègica de cada espai natural amb visió conjunta de tots els parcs. Així mateix, el grau de desplegament de l’educació ambiental és desigual segons l’espai protegit.

 

Amb aquest punt de partida, la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, que agrupa les competències de gestió dels parcs naturals i també les de foment i planificació coordinada de les activitats d’educació ambiental, vol disposar d’un Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als parcs naturals de Catalunya.

 

L’àmbit territorial d’aquesta diagnosi i del Pla es correspon amb un total de 14 parcs naturals i altres espais naturals de protecció especial que gestiona el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Són, concretament, els següents: Aiguamolls de l’Empordà, Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Alt Pirineu, Cadí-Moixeró, Cap de Creus, Capçaleres del Ter i del Freser, Delta de l’Ebre, els Ports, l'Albera, Mas de Melons i Secans de Lleida, Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, Poblet, Serra de Montsant i Zona Volcànica de la Garrotxa.

 

Com a pas previ imprescindible a la redacció del Pla, durant el darrer trimestre de 2016 es va elaborar una diagnosi de la situació actual amb l’objectiu d’identificar els principals reptes i necessitats a afrontar per al conjunt de parcs naturals. Aquesta diagnosi es va elaborar amb una participació directa dels responsables dels espais naturals protegits.

 

 

 

 

Teniu a la vostra disposició un document de diagnosi. Aquest és el punt de partida a partir del qual el Pla establirà una visió i uns objectius estratègics per al període 2018-2021, i unes accions que han de permetre assolir-los.

Informació relacionada