Data: 28 de Octubre de 2016

Un dels objectius fonamentals del sistema de salut és garantir l’atenció sanitària als ciutadans amb la màxima qualitat, eficiència i equitat. Per tal d’assolir-ho, disposem d’una xarxa de dispositius assistencials al territori per atendre problemes de salut i donar resposta en el lloc més adequat i en un temps pertinent segons el nivell d’urgència i complexitat.

El Pla de Salut de Catalunya 2016-2020 recull entre els seus projectes troncals elaborar el Pla Director d’Urgències de Catalunya, que inclou com revisar la implantació territorial del model, els circuits, els fluxos i els resultats.

L’objectiu del procés de participació que s’engega amb l’objectiu d’obtenir criteris per poder planificar els serveis d’atenció urgent i continuada i  enriquir la proposta tècnica amb les vostres aportacions, així com posar de manifest les diferents realitats que es veuen dibuixades en el territori al voltant de l’atenció urgent i validar i completar la diagnosi sobre la situació de l’atenció continuada als territoris.

Tens fins el 18 de novembre de 2016 per fer les teves aportacions i ajudar a definir els criteris d’ordenació de la xarxa d’Atenció Urgent i Continuada de Catalunya.

Participa aquí