• Data d'expiració: 02.05.17

  • Estat: Tancada

La proposta está tancada

Consulta prèvia de participació del Projecte de reglament de regularització de situacions residencials sense títol habilitant, en habitatges propietat o gestionats per administracions o entitats públiques

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, obre a consulta prèvia de participaciódel Projecte de reglament de regularització de situacions residencials sense títol habilitant, en habitatges propietat o gestionats per administracions o entitats públiques.

Des del 18 d'abril i fins el 2 de maig convidem a la ciutadania a fer les seves aportacions sobre aquest assumpte. 

L'objectiu de la consulta és de conèixer les opinions i posicionament de la ciutadania respecte al procediment que es vol aprovar per a millorar la elaboració de la norma.

En aquest sentit, informem que la Moció 106/XI del Parlament de Catalunya, sobre la resposta del Govern al problema de l'ocupació d'habitatges, inclou els aspectes que s'haurien de considerar en aquesta regulació (adjuntem una copia d'aquesta Moció en la informació relacionada).

Debat obert

Convidem a les persones interessades a que participin amb els seus comentaris o responent a les següents qüestions:

  1. Considereu que s'ha de regular l'ocupació d'habitatges sense títol habilitant per ltal que les administracions disposin d'un procediment coordinat per a resoldre aquestes situacions?
  2. Quins requisits mínims considereu que s'haurien d'establir, inclòs el temps de residencia, per a regularitzar la situació d'ocupació d'un habitatge gestionat per l'administració?
  3. Considereu que els casos d'ocupants d'habitatges sense títol habilitant amb problemes de convivència veïnal haurien de tenir un tractament específic en la regularització?
  4. Quina aportació fariéu per a millorar l'elaboració del Projecte de decret, en el marc de la Moció 106/XI del Parlament de Catalunya, sobre la resposta del Govern al problema de l'ocupació d'habitatges? 

Els comentaris i aportacions es poden realitzar a través d'aquest portal web o mitjançant el correu electrònic participahabitatge@gencat.cat (les aportacions que es realitzin per correu electrònic s'han de fer adjuntant el formulari de participació). 

Resposta Govern:
Govern

18 de Abril de 2017

S'està preparant el document de retorn.

    Comentaris:

    Comentaris: 0