• Data d'expiració: 11.05.17

  • Estat: Tancada

La proposta está tancada

Consulta pública prèvia a l'elaboració de la norma reglamentària sobre demarcació registral

El Reial decret 195/2017, de 3 de març, aprovat per l'Estat i publicat al BOE el 4 de març de 2017, ha modificat la demarcació dels registres de la propietat, mercantils i de béns mobles d'acord amb els criteris de demarcació aprovats per la mateixa norma.

Aquests criteris són les bases per tal que Catalunya fixi la demarcació registral, mitjançant la determiniació del nombre, la forma, la localització i la distribució dels registres en el seu àmbit territorial atenent les necessitats del servei públic.

L'objectiu de la consulta es posar en coneixement dels operadors jurídics, corporacions de dret públic i de la ciutadania en general de l'inici de l'elaboració de la norma per la qual es modificarà l'actual demarcació registral d'acord amb els criteris establerts en el Reial decret 195/2017, de 3 de març, pel qual es modifica la demarcació dels registres de la propietat, mercantils i de béns mobles a la resta de l'Estat.

Es poden fer aportacions a l’espai creat a l’efecte al portal de participació ciutadana participa.gencat.cat, o també a través de l’adreça de correu electrònic de la unitat promotora; dgdret.justicia@gencat.cat

Resposta Govern:
Govern

27 de Abril de 2017

DOCUMENT DE RETORN ELABORAT

    Comentaris:

    Comentaris: 0