• Data d'expiració: 28.04.17

  • Estat: Tancada

La proposta está tancada

IV Pla Integral del Poble Gitano: EIX HABITATGE

El Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya és l’eina de la qual es dota la Generalitat de Catalunya per a donar suport a la comunitat gitana i millorar la seva situació en la societat catalana. Per elaborar aquest pla, s’han tingut en compte les recomanacions de la Comissió Europea.

La Comissió en matèria d’habitatge es marca com a fita acabar amb la desigualtat entre la proporció de gitanos amb accés a l’habitatge i a serveis públics i la de la resta de la població.

En l’àmbit de l’habitatge entre un 10% i un 12% viu en xaboles (European Comission, 2012) i més del 60% del poble gitano viu en barris gueto (La Parra, 2012).

 

- Com eradicaries els assentaments de famílies a Catalunya?

- Quines accions proposaries per incrementar l’accés als habitatges públics?

- Com es podria aconseguir solucions ràpides i efectives per a l’obtenció o el canvi de domicili en cas de situacions de caràcter excepcional (situacions de risc, conflictes, perills, etc.)?

 

Si vols participar en altres àmbits deixant els teus comentaris al portal pots clicar aquí.

Resposta Govern:
Govern

23 de Març de 2017

    Comentaris:

    Comentaris: 0