• Data d'expiració: 28.04.17

  • Estat: Tancada

La proposta está tancada

IV Pla Integral del Poble Gitano: EIX TREBALL

El Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya és l’eina de la qual es dota la Generalitat de Catalunya per a donar suport a la comunitat gitana i millorar la seva situació en la societat catalana. Per elaborar aquest pla, s’han tingut en compte les recomanacions de la Comissió Europea.

En l’àmbit de treball, la Comissió elabora un informe sobre la situació social dels romanís  i insta als estats membres a dur a terme una sèrie de mesures per millor el seu accés al mercat de treball a la UE. Entre altres recomanacions, convida els estats membres a donar suport a la primera experiència laboral, el foment de l’emprenedoria i el treball per compte propi i eliminar la discriminació que dificulta la (re)inserció en el mercat laboral.

Segons dades de la Fundación Secretariado Gitano la taxa d’atur entre la població gitana a l’Estat espanyol el 2013 és del 42%, 17 punts per sobre de la resta de la població de l’Estat.

En l’àmbit europeu la taxa mitja d’ocupació EU és de 68,8%, en el cas del poble gitano és 2 vegades inferior (European Comission, 2012)

 

- Quines accions duries a terme per millorar l’ocupabilitat de la població gitana?

- Com garantiries les prestacions socials de persones i famílies gitanes, en situació de vulnerabilitat?

- Com milloraries l’alfabetització digital i l’ús de les TIC?

- Com preservaries la pràctica de la venda no sedentària en condicions adequades?

 

Si vols participar en altres àmbits deixant els teus comentaris al portal pots clicar aquí.

Resposta Govern:
Govern

23 de Març de 2017

S'està preparant el document de retorn.

    Comentaris:

    Comentaris: 0