• Data d'expiració: 03.06.17

 • Estat: Tancada

La proposta está tancada

Pacte Nacional de l'Activitat Física i l'Esport: Àmbit de l’Activitat Física

Àmbit de l’Activitat Física: promoció, prevenció i prescripció

Arribar a ser una societat més activa i saludable, per tots els beneficis que això comporta a nivell individual i col•lectiu, esdevé un dels objectius prioritaris del nou Model de Governança. Nombroses evidències avalen el fet que l’activitat física contribueix de manera significativa a aquesta millora de la salut i del benestar personal i col•lectiu.
Quines actuacions cal fer, i com implementar-les, per promocionar l’activitat física entre la població al llarg de tota la vida i reduir el sedentarisme, així com per incorporar la prescripció de l’exercici dins el nostre sistema sanitari, són les línies prioritàries de treball dins d’aquest àmbit.

 

1. Promoció de l’activitat física per al seu manteniment de manera continuada al llarg de la vida.

- Com fomentaries que la població en general fes més activitat física?

 

2. Activitat física i entorn social

- Quina funció hauria de tenir l’associacionisme i/o el voluntariat esportiu en la promoció dels hàbits saludables?

- Com ajudaries a fomentar l’activitat física entre el col·lectiu femení?

- Com aprofitaries els valors de l’activitat física com a eina d’integració social?

 

3. L’activitat física dins el sistema sanitari

- Com fomentaries la prescripció de pràctica física continuada dins el sistema sanitari com a eina de salut?

 

Si vols participar en altres àmbits deixant els teus comentaris al portal o inscriure't en algún taller territorial, ves aquí.

Resposta Govern:
Govern

15 de Març de 2017

  Comentaris:

  Comentaris: 7

  • Usuari2

   19 de Març de 2017

   Des de les escoles ja es fan programes que expliquen i fomenten la pràctica esportiva com ara el PCEE, el Salut Integral, ... Crec que es podrien ampliar les hores destinades a l'activitat física que són poques. Amb els estudiants o jubilats crec que se'ls haurien de posar facilitats perquè facin pràctica esportiva subvencionant les activitats esportives i valorant al currículum aquells que tenen una pràctica esportiva regular. En la població adulta i activa crec que és molt necessari promocionar l'activitat física i incloure dins de la jornada laboral un espai per poder fer pràctica esportiva. Crear gent disn de les empreses o llocs de treball que liderin la pràctica esportiva i que la promocionin amb els companys.

  • Usuari2

   19 de Abril de 2017

   Soy fisioterapeuta y observo un déficit de nuestra actividad en todo aquello q no es salud o deporte. Se deberían integrar programas teórico-practicos de actividad física en todos los ámbitos empresariales dirigidos a los trabajadores.

  • Usuari2

   20 de Abril de 2017

   Proposar a totes les empreses privades i públiques programes d'activitat física, com a part de l'horari laboral. En principi i com exemple podrien ser dues hores setmanals o vuit hores al mes. Estic convençut que a la llarga les empreses que invertissin hores dels seus treballadors per fer activitat física, amortitzarien aquesta despesa, ja que segur que a part d'augmentar positivament el remdiment dels treballadors, més motivació, etc...també disminuiria el nombre de baixes laborals.

  • Usuari2

   23 de Abril de 2017

   Proposo fomentar, sobretot des de l'àmbit municipal, la organització de més esdeveniments esportius (no necessàriament competitius) per ajudar als col·lectius més vulnerables i en risc d'exclusió social a participar i a practicar esport. Si un municipi organitza de manera regular actes esportius per a totes les edats/gèneres/nacionalitats/... a part de donar eines als ciutadans per fer créixer l'activitat esportiva i millorar la seva qualitat de vida, s'afavoreix la inclusió de grups desfavorits, s'afavoreix la lluita contra la discriminació i agumenta la implicació dels habitants del municipi amb les activitats que es realitzen.

  • Logo%20dr%20gonz%c3%a1lez

   24 de Abril de 2017

   Propostes: - Implementar 1h/dia l'activitat física horari lectiu (clases de 45 min i píndoles actives de 15min) (adjunt) - Potenciar la figura del Professor d'EF com a "promotor de salut", amb diversos tipus de programes (adjunt) - Incentivar la utilització d'instal·lacions esportives per part dels Centres educatius (horari lectiu) i, al temps, utilitzar els espais esportius dels Centres educatius per part de la gent del barri (fora d'horari lectiu) - Incentivar i acreditar "Empreses Actives i saludables), amb LOGO - Desenvolupar el RECEPTA ESPORTIVA, amb la utilització de l'exercici físic com a promotor de salut i com a Prescripció (tractament) en patologies. - Incentivar i acreditar "Programes d'exercici físic saludable" - Potenciar i desenvolupar tot tipus de recursos compartits entre els àmbits sanitari i esportiu (especialment locals), d'acord al Pla PINSAP. - Actualitzar NORMATIVA sobre RECONEIXEMENTS MÈDICS ESPORTIUS. - Formar tècnics esportius en SEGURETAT ESPORTIVA, especialment en SVB i DEA. - Desenvolupar normativa de Plans de Seguretat en l'Esport (dispositius assistencials en plans d'emergència), en diversos tipus d'activitats esportives. - Actualitzar la NORMATIVA sobre la "Cobertura d'accidents esportius" - Unificar els PROCEDIMENTS i FORMULARIS del CERTIFICAT D'ACCIDENTS ESPORTIUS. - Seguint el model de les mútues laborals, crear una MUTUALITAT ESPORTIVA CATALANA mixta (privada i pública). - Elaborar mapa de recursos asistencials per atenció a esportistes d'acord ( al Decret d'acreditacions de UNITATS DE MEDICINA DE L'ESPORT.

  • Usuari2

   24 de Abril de 2017

   Cal fer una formació de millor qualitat en aquest àmbit. Pràctiques obligatòries dins d'assignatures d'aquest departament, de forma conjunta amb altres professionals del sector (metges, fisioterapeutes...). Cal evitar que el sistema sanitari (METGES) PRESCRIGUIN EXERCICI FÍSIC O REPÒS (EL MÉS HABITUAL), SINÓ QUE DERIVIN I RECOMANIN LA VISITA A UN ESPECIALISTA (GRADUAT EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT) PER A UNA BONA PRESCRIPCIÓ D'EXERCICI FÍSIC PER MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA I SUPERAR AQUELLA PATOLOGIA. Per aconseguir això cal una bona relació amb el col·lectiu professional de medicina.

  • Myavatar

   27 de Abril de 2017

   Punt 1. A les comarques gironines hi han els Parcs Urbans de Salut. Potenciaria aquestes bones instal·lacions amb la presència continuada de tècnics esportius (2 hores al matí i dos hores a la tarda) per a la seva dinamització i tutela de la pràctica d'activitat física. Punt 2. L'associacionisme es fonamental al nostre país i s'ha de protegir, valorar i potenciar. L'associacionisme i/o voluntariat s'ha d'adaptar a la normativa. Dins l'àmbit esportiu es important la transmissió d'hàbits alimentaris saludables (oferint fruites al finalitzar les activitats) i de descans per tal d'assolir un bon rendiment esportiu. Els esports d'equip -especialment- han de servir per integrar a diversos col·lectius. Punt 3. El personal sanitari hauria de tenir formació i informació -crec que ja la té- i receptar activitat física. Crec que al hospital de Sant Rafael ja recepten marxa nòrdica, i a Alemanya també. Cal integrar tècnics esportius dins el sistema sanitari.