• Data d'expiració: 03.06.17

 • Estat: Tancada

La proposta está tancada

Pacte Nacional de l'Activitat Física i l'Esport: Àmbit de la Governança

La relació entre les estructures governamentals i la societat ha canviat de manera significativa al llarg dels segle XX. Cada vegada més les estructures de govern tenen en compte, a l’hora de governar, als altres agents socials. Per aquest motiu la governança s’entén com l’estructura de relacions entre els diferents actors. Com definir un conjunt de responsabilitats, processos i decisions per a una determinada àrea de responsabilitat.

Des del Govern entenem que cal aprofundir en la Col·laboració entre els sectors públic i privat, amb l’aportació per part de cadascun dels recursos disponibles per al foment de l’activitat física i de l’esport, en benefici del conjunt de la societat.

Definir l’estructura i organització del nou Model de Governança de l’Esport Català és la línia prioritària de treball d’aquest àmbit.

Per assolir-ho, també caldrà elaborar una planificació i estudiar els mitjans de finançament perquè això pugui ser una realitat.

 

1. Organització
- Quina distribució de funcions i competències ha de tenir el nou Model de Governança de l’Esport Català liderat des de la Secretaria General de l’Esport?
- Quines accions cal dur a terme per desenvolupar un model de cooperació en xarxa entre els diferents departaments de la Generalitat, així com amb les altres administracions públiques?
- Quin ha de ser el model de cooperació amb les associacions esportives, consells esportius, clubs i federacions per promocionar i desenvolupar l’esport? I amb l’empresa privada del món de l’activitat física i de l’esport?

2. Finançament
- Com hauria de ser el finançament per garantir la sostenibilitat del sistema esportiu?
- Quins aspectes s’haurien de replantejar amb relació a la fiscalitat de l’activitat física i l’esport?
- Quin hauria de ser el model de patrocini i mecenatge envers l’activitat física i l’esport?

3. Planificació
- Quines són les necessitats en equipaments esportius a Catalunya? Com milloraries la seva gestió i planificació?

 

Si vols participar en altres àmbits deixant els teus comentaris al portal o inscriure't en algún taller territorial, ves aquí.

Resposta Govern:
Govern

16 de Març de 2017

  Comentaris:

  Comentaris: 1

  • Usuari2

   23 de Abril de 2017

   En primer lloc en referència a la estructura organitzativa de nou model de Governança de l’esport Català ha de ser comandat per la Secretaria General de l’Esport amb unes funcions clares de control i gestió de recursos que provenen del pressupostos d’una manera equitativa i transparent, fins a tal punt de crear comissions especifiques per vetllar que el diners públics arribin al seu fi, per altra banda seria convenient que la secretaria general de l’esport s’encarregués de seguir el projectes de grans dimensions fins al final dels seus objectius sense deixar espai a dubtes ni malversacions que entorpeixen la finalitat d’aquests projectes. En segon lloc al meu parer penso que Catalunya ha de fragmentar-se en quatre federacions (Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona) subjectes a la secretaria general de l’esport en primera instancia, tot i que aquestes federacions han de gaudir d’autonomia suficient per realitzar les seves tasques sense dependència de cap altra administració, si no només son responsables davant de la secretaria general de l’esport. En tercer lloc el govern ha d’entendre que la cooperació en aquest àmbit es essencial amb les entitats privades, el model de cooperació ha d’unir el recursos i equipaments dels que disposa el territori català sigui privat o públic per tal de recerca la beneficència i el creixement de l’esport català. Per últim m’agradaria recalcar que el finançament no es un problema a l’esport català, només cal fer una ullada als clubs esportius existents al territori català, existeixen suficients recursos disponibles a l’àmbit privat, cada any creixent els números i els beneficis que atorga l’esport, per tant es pot estudiar d’elevar la fiscalització a les empreses i clubs privats instal•lats a Catalunya ja que aquestes es troben en una situació prou idíl•lica per desenvolupar les seves activitats .