• Data d'expiració: 03.06.17

 • Estat: Tancada

La proposta está tancada

Pacte Nacional de l'Activitat Física i l'Esport: Àmbit del Coneixement

L’educació en valors i la generació d’hàbits saludables a través de l’activitat física i l’esport ha de formar part imprescindible del procés educatiu de les persones, mitjançant l’educació física. Igualment, l’esport en edat escolar ha de ser un complement necessari en aquest procés educatiu, que alhora requereix professionals amb una formació adient i qualificada orientada a l’excel·lència per garantir una correcta tasca educativa.

Aquest procés es vol prolongar més enllà del període d’escolarització obligatòria, fent-lo extensiu a les etapes en què s’ha detectat un major percentatge d’abandonament de la pràctica física entre la població: l’escolarització postobligatòria i els estudis universitaris.


Educació i formació dels professionals constitueixen dues de les línies prioritàries de treball en aquest àmbit, conjuntament amb la recerca entorn de les ciències aplicades a l’activitat física i l’esport, atès que es considera imprescindible la generació de coneixement al voltant d’ambdues activitats.

 

1. Educació
- Com potenciaries els hàbits saludables mitjançant l’activitat física i l’esport al llarg de tot el període d’escolarització obligatòria i postobligatòria?
- Com aprofitaries les característiques de la competició esportiva com a eina educativa i de respecte a les diferències individuals?
- Com implicaries les famílies en el procés d’adquisició d’hàbits saludables mitjançant l’activitat física i l’esport?

2. Formació
- Quines necessitats formatives haurien de tenir els professionals de l’educació física, en funció de l’etapa del sistema educatiu en què desenvolupen la seva tasca?
- Quina experiència i formació han de tenir els professionals de l’esport en funció de les diferents tipologies de pràctica (educació, manteniment, competició, lleure)?

3. Recerca
- Quines accions es poden realitzar per fomentar la generació de coneixement aplicat a l’activitat física i l’esport?

 

Si vols participar en altres àmbits deixant els teus comentaris al portal o inscriure't en algún taller territorial, ves aquí.

Resposta Govern:
Govern

15 de Març de 2017

  Comentaris:

  Comentaris: 4

  • Usuari2

   19 de Març de 2017

   Fomentar escoles motrius no especialitzades dels 0-9 anys ja que actualment els nens petits estan en clubs esportius abans que hagin pogut diversificar la seva pràctica física tan necessària per un bon desenvolupament cerebral. Continuar potenciant els extraescolars esportius mitjançant les subvencions del PCEE a les escoles. Potenciar i subvencionar campanyes esportives des dels municipis, creant xarxes.

  • Usuari2

   05 de Abril de 2017

   Crec que falta un increment d'hores en l'àrea d'Ef i treballar-la de manera més global. Disposem actualment de molt poques hores a la setmana. Pel que fa a la competició esportiva seguiria apostant per models de competició que no només compti el reultat sino també el fair play, de promoció de valors (ex: juga verd play), d'equips mixtes (per afavorir major participació i treball de la coeducació esportiva). L'esport en l'àmbit del lleure ha d'estar dut a terme per professionals o estudiants del sector (MEF. INEF, grau duperior d'activitat esportiva...). Subvencions esportives. Seguir el treball en xarxa escola-ajuntaments per garantir i promoure activitat física a nivell familiar, oferint activitats diverses... Apostaria per pla de formació permanent, seminaris especialitzats pels docents i/o tècnics esportius i facilitats a nivell econòmic i de temps per poder realizar aquest pla formatiu.

  • 20161121_115948

   07 de Abril de 2017

   En el ámbito del lleure no ve la necesidad de que los monitores sean profesionales del MEF.o INEF. Con un curso de monitor de lleure suficiente o también puede hacerlo un voluntario con experiencia en el deporte en cuestión.

  • Usuari2

   20 de Maig de 2017

   En la actualidad la tecnología y las nuevas costumbres, han contribuido en gran medida al sedentarismo, obesidad y enfermedades cardíacas entre otras. Por este motivo, la educación física en los estudios obligatorios como postobligatorios tiene ahora una importancia crucial. Para combatir los altos niveles de obesidad infantil, sería positivo que tanto en primaria como en secundaria se dedicaran 45 minutos cada día para hacer actividades físicas. Por otro lado, sería interesante incluir dentro de la asignatura de educación física nociones básicas de cocina y nutrición, cosa que ayudaría a los alumnos a elegir y preparar los alimentos de forma más saludable en un futuro.