• Data d'expiració: 03.06.17

 • Estat: Tancada

La proposta está tancada

Pacte Nacional de l'Activitat Física i l'Esport: Àmbit del Rendiment

Arribar a obtenir resultats esportius d’alt nivell exigeix ser capaços de generar un marc de treball idoni al voltant de l’esport competitiu, que ha de permetre acompanyar i donar suport a l’esportista al llarg de tota la seva vida esportiva.


Com ha de ser aquest procés, des de la iniciació i la detecció del talent esportiu fins a l’obtenció de resultats d’èxit al més alt nivell, configura el treball a desenvolupar en aquest àmbit. En el cas dels esportistes professionals i de més alt nivell, de manera especial, es complementaria amb un recolzament i un acompanyament a llarg de tota la seva vida esportiva i fins al moment d’abandonament d’aquesta i l’inici de la seva vida laboral.

1. Competició
- Com ajudaries a desenvolupar la detecció de talents, atenent a les necessitats educatives de creixement dels infants, adolescents i joves? I durant el període universitari?
- Com promocionaries els esports minoritaris?
- Quines accions duries a terme per promocionar i donar suport a la competició esportiva femenina?

2. Tecnificació
- Com mantindries la formació acadèmica de l’esportista, afavorint la conciliació amb la seva preparació esportiva?

3. Alt nivell
- Quines accions es podrien fer per recolzar els esportistes en la seva formació acadèmica al llarg de la seva vida esportiva (Dual Career), així com la seva integració en el món laboral al final de la seva vida esportiva?
- Com es pot vetllar per l’esport net i saludable i desenvolupar una política antidopatge?

 

Si vols participar en altres àmbits deixant els teus comentaris al portal o inscriure't en algún taller territorial, ves aquí.

Resposta Govern:
Govern

15 de Març de 2017

  Comentaris:

  Comentaris: 3

  • Usuari2

   05 de Abril de 2017

   Pel que fa a la promoció d'esports minoritaris i la promoció de l'esport femení seria interessant que s'ofereixin plans de promoció esportiva on les escoles rebin visites de professionals o esportistes, federacions on puguin realitzar unitats didàctiques, tallers...

  • Usuari2

   07 de Maig de 2017

   L’etapa del procés que concerneix a la fase de la competició, per tal de desenvolupar i fomentar la voluntat de recerca de nous talents, es podria utilitzar l’incentiu econòmic per als professionals encarregats de detectar-los en les escoles a més de proporcionar ajuts per impulsar la seva carrera esportiva. En el període universitari es podria incentivar amb beques o amb diferents mesures de convalidacions (com poden ser els crèdits, premis, exempció de preus, matriculació, etc.). La promoció d’esports minoritaris es podria fer a través d’esdeveniments programats al llarg de l’any, com podrien ser les jornades esportives, on es faci propaganda de l’equip com podrien ser gorres o samarretes, a més de que la participació pugui equivaldre a crèdits, es pugui bescanviar amb descomptes en l’oci, etc. A més, es podrien posar paradetes d’informació a prop de centres esportius o on hi hagi algun esdeveniment important. La competició femenina esportiva, s’està obrint pas massa a poc a poc i ja hi ha la voluntat de promocionar-la a través de campanyes de conscienciació d’igualtat de gènere i la distribució d’un protocol contra la seva discriminació. El que es podria fer seria ampliar el seu espai en els mitjans de comunicació (més publicitat i emissió de partits, dedicar-ne més pàgines al diari...) per tal d’augmentar la seva repercussió En la fase dels esportistes on aquests assoleixen un alt nivell, per tal de recolzar la seva integració en el món laboral, es podrien reservar (en els centres esportius, altres institucions relaciones amb l’esport, escoles...) places pels qui gaudeixin amb una àmplia experiència en el sector degut a la seva dedicació al llarg de la seva vida. És a dir, que siguin prioritaris en l’hora de l’assignació de places. En quant el desenvolupament d’una política d’antidopatge, avui en dia, és un tema del qual la gent esta bastant conscienciada degut a les noticies i els diferents casos que han anat succeït al llarg dels anys. Les sancions i multes que s’imposen han de ser exemplars i severs i que els esportistes en tinguin coneixement. Per tant, es podrien fer cursets obligatoris de conscienciació al llarg de la seva carrera esportiva, per tal d’assegurar que no hi hagi una possible caiguda. En els diferents seminaris es podria promoure a través de la predicació de l’exemple com podria ser amb l’explicació de diferents professionals que en un passat van caure en el dòping.

  • Usuari2

   07 de Maig de 2017

   En relació a la promoció i suport de la competició esportiva femenina crec que un element important a tenir en compte seria la presència d'un major nombre de competicions esportives femenines en els mitjans de comunicació. És necessari aconseguir una major proximitat entre els mitjans de comunicació i les competicions esportives femenines. Una major presència de l'esport femení en els canals pot conduir a una major motivació per aquesta pràctica. La igualtat de condicions i de reconeixement de l'esport realitzat tant per part de les dones com per part dels homes. Per tal de motivar a la competició femenina crec que també seria important fer màxima difussió de les competicions que es duen a terme en els diferents municipis i el grau d'importància i reconeixement que aquestes tenen. Finalment, crec que la consolidació periòdica de determinades competicions pot portar a una major motivació per assistir-hi. El fet de vincular una competició amb una altra, de voler millorar, de voler participar amb "x" persones una altra vegada pot crear un vincle important entre la competició i la competidora.