• Data d'expiració: 02.05.17

 • Estat: Tancada

La proposta está tancada

Patrimoni Natural i Biodiversitat: Coneixement, informació i seguiment del patrimoni natural

 

Procés Participatiu Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya

 

El patrimoni natural és un actiu insubstituïble, un valor en si mateix, del qual depenen el benestar i el progrés de la societat: és necessari tenir-ne més CONEIXEMENT i més ben organitzat per gestionar-lo millor, avaluar-ne l’estat de conservació i identificar tendències.

 

Aquests són els objectiu estratègics que es plantegen:

1.1 Incrementar la informació i el coneixement dels components del patrimoni natural i del seu estat de conservació

El coneixement de les espècies i els hàbitats clau de Catalunya, la classificació i la distribució territorial, són elements d’informació bàsics per a la gestió del territori en particular, i dels espais naturals protegits en particular. Generar informació sobre biodiversitat i patrimoni natural és fonamental per a la presa de decisions en la planificació i la gestió del medi natural.

 

1.2 Millorar la integració, el tractament i l’accessibilitat de la informació sobre el patrimoni natural

És necessari organitzar la informació disponible sobre el patrimoni natural, fer-la accessible i difondre-la entre els diversos sectors de la societat (acadèmia, empreses, centres de recerca, entitats de conservació, població en general). La creació de l’Observatori del Patrimoni Natural, com a plataforma única de tractament igestió de dades sobre els components del patrimoni natural ha de ser una estructura capaç d’acollir la informació de les bases de dades existents (com el Banc de dades de biodiversitat, que acull informació de més de 25.000 espècies) però també de fontsd’informació actualment disperses, associades a procediments o a centres diversos, com les associades a projectes de seguiment, a processos d’avaluació ambiental, o a programes de recerca científica.

 

- Considereu que són pertinents?

- Quines accions considereu que caldria desplegar per assolir aquests objectius?

 

Si voleu participar en altres eixos del debat, cliqueu aquí.

Consulta el document d'objectius per tenir més informació sobre aquest eix.

Resposta Govern:
Govern

04 de Abril de 2017

S'està preparant el document de retorn.

  Comentaris:

  Comentaris: 1

  • Usuari2

   02 de Maig de 2017

   En els darrers anys s’ha reconegut la necessitat de desenvolupar eines que permetin avaluar l’estat dels sistemes naturals a nivells d’organització superiors que les espècies (i.e. ecosistemes, comunitats i hàbitats). En aquest sentit, la International Union for the Conservation of Nature (IUCN) ha realitzat un gran esforç treballant per construir un marc de treball unificat sobre avaluació de riscos a nivell d’ecosistemes (e.g. Keith et al. 2013, 2015; Rodríguez et al. 2015; http://iucnrle.org/), així com impulsant oficines i grups de treball per realitzar aquest tipus d’avaluació a diversos països i regions arreu del món (http://iucnrle.org/resources/published-assessments/). El sistema es basa en l’avaluació de diversos processos d’amenaça per a l’ecosistema: (i) disminució de la distribució de l’ecosistema, (ii) distribució restringida de l’ecosistema, (iii) degradació de l’ambient abiòtic, (iv) processos biòtics i interaccions alterades i (v) nivell de risc de col•lapse en base a anàlisis quantitatius. Aquest tipus d’avaluacions han de permetre millorar la conservació de forma més efectiva, no només les poblacions de les espècies que componen els ecosistemes, sinó també les funcions i els serveis ecosistèmics. Si bé molts d’aquest elements apareixen en molts apartats de l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya, sota el meu criteri, els aspectes funcionals dels ecosistemes no apareixen prou explícitament incorporats. En aquest sentit, considero que la incorporació dels estàndards d’avaluació i conservació d’ecosistemes utilitzats per la IUCN seria desitjable. Antonio Hernández Matías Referències KEITH, David A., et al. Scientific foundations for an IUCN Red List of Ecosystems. PLOS one, 2013, vol. 8, no 5, p. e62111. KEITH, David A., et al. The IUCN red list of ecosystems: motivations, challenges, and applications. Conservation letters, 2015, vol. 8, no 3, p. 214-226. RODRÍGUEZ, Jon Paul, et al. A practical guide to the application of the IUCN Red List of Ecosystems criteria. Phil. Trans. R. Soc. B, 2015, vol. 370, no 1662, p. 20140003.