• Data d'expiració: 02.05.17

 • Estat: Tancada

La proposta está tancada

Patrimoni Natural i Biodiversitat: Conservació dels elements del patrimoni natural

La CONSERVACIÓ del patrimoni natural fa front a la pèrdua de biodiversitat i contribueix a l’adaptació i la mitigació del canvi climàtic: és necessari protegir espais, recuperar espècies, restaurar ecosistemes, gestionar els espais humanitzats i aturar la pèrdua de biodiversitat associada a l’activitat humana.

 

Aquests són els objectiu estratègics que es plantegen:

1.- Reforçar la gestió activa del sistema d’espais naturals protegits de Catalunya

Catalunya compta amb un extens sistema d’espais naturals protegits, resultatd’un intens procés de reconeixement i declaració de diverses figures de protecció al llarg de més de 35 anys, que cobreix més del 30% del país amb una notable representació dels hàbitats,espècies i paisatges més rellevants del país per a la conservació.

Aquest objectiu estratègic apunta a la necessitat de dotar el sistema d’espais naturals protegits dels recursos indispensables per consolidar-ne l’estructura, aprovar els instruments de planificació pendents i posar en marxa una gestió efectiva i adaptativa que reforci la conservació del patrimoni natural que és objecte de protecció

2.- Millorar la conservació de les espècies autòctones

Per conservar i per millorar l’estat en què es troben els components del patrimoni natural, a banda d’aprofundir en el coneixement, és necessari aprovar instruments específics de conservació. Respecte a les espècies, fins a data d’avui s’ha aprovat el Catàleg de protecció de flora amenaçada, així com alguns plans de conservació, recuperació i reintroducció d’espècies emblemàtiques de fauna. Tanmateix, resta pendent l’aprovació d’instruments molt rellevants com el Catàleg de fauna amenaçada, l’Estratègia catalana de conservació de la flora i d’una norma que garanteixi la conservació del patrimoni geològic. També és necessari identificar els hàbitats més degradats, per aplicar-hi mesures de restauració i millora

3.- Evitar la pèrdua neta de biodiversitat mitjançant la gestió preventiva

Amb aquest objectiu es preveu impulsar nous instruments dins el procediment d’avaluació ambiental, respecte als impactes residuals, per identificar amb precisió durant el procés d’avaluació, la biodiversitat que es perdrà. Establir nous procediments sistematitzats de compensació dels impactes és una de les vies que cal desenvolupar per assolir la No Pèrdua Neta de biodiversitat associada

 

- Considereu que són pertinents?

- Quines accions considereu que caldria desplegar per assolir aquests objectius?

 

Si voleu participar en altres eixos del debat, cliqueu aquí.

Consulta el document d'objectius per tenir més informació sobre aquest eix.

Resposta Govern:
Govern

04 de Abril de 2017

S'està preparant el document de retorn.

  Comentaris:

  Comentaris: 1

  • Usuari2

   01 de Maig de 2017

   Las misiones y visiones de gestión pública del año 2030 propuestas en el documento de objetivos son pertinentes. Sin embargo, no hay que obviar que uno de objetivos pioneros en esta iniciativa ha de ser la de la protección de la flora y fauna y así, como consecuencia hay que establecer una avaluación ambiental respecto a los impactos residuales etc. Es necesario preservar el patrimonio natural catalán puesto que en las ultimes décadas tenemos una perdida notable en cuanto a la biodiversidad en Catalunya que se agravia todavía más con el cambio climático. Por ende, es necesario aplicar más herramientas de gestión pública haciendo hincapié en la conservación de los espacios naturales así como de su protección. Al mismo tiempo, hay que dotarnos de los instrumentos de planificación y de conservación necesarios para llevar a cabo el cumplimiento satisfactorio de dichas misiones y visiones propuestas en el apartado de objetivos.