• Data d'expiració: 02.05.17

  • Estat: Tancada

La proposta está tancada

Patrimoni Natural i Biodiversitat: Governança: organització administrativa, marc legal i fiscalitat

Procés Participatiu Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya

 

Adaptar la GOVERNANÇA del patrimoni natural a la realitat social i econòmica actual augmenta l’eficàcia de les polítiques de conservació: és necessari optimitzar els recursos, facilitar la relació de l’Administració amb la ciutadania, millorar l’estructura administrativa i establir un marc legal i fiscal favorable a la conservació.

 

Aquests són els objectiu estratègics que es plantegen:

 

1.- Adaptar la governança del patrimoni natural als nous reptes de conservació i fer-la més efectiva

La governança és un concepte ampli i amb nombroses interpretacions. No obstant això, en el context d’aquesta Estratègia s’entén com el conjunt d’elements a través del qual les polítiques públiques de conservació de la natura s’articulen amb la ciutadania, les organitzacions, els moviments socials i els diversos grups d’interès.

2.- Implantar eines financeres i de fiscalitat favorables a la conservació del patrimoni natural

Tot i que l’objectiu principal de la fiscalitat ambiental és articular canvis de comportaments de la societat, que en el cas de la conservació de la natura es traduirien en aconseguir una activitat econòmica i de consum més respectuosos amb la biodiversitat, la recaptació derivada dels nous impostos permetrà, alhora, ampliar les fonts de finançament complementàries de les polítiques de conservació.

 

- Considereu que són pertinents?

- Quines accions considereu que caldria desplegar per assolir aquests objectius?

 

Si voleu participar en altres eixos del debat, cliqueu aquí.

Consulta el document d'objectius per tenir més informació sobre aquest eix.

Resposta Govern:
Govern

05 de Abril de 2017

S'està preparant el document de retorn.

    Comentaris:

    Comentaris: 0