• Data d'expiració: 02.05.17

 • Estat: Tancada

La proposta está tancada

Patrimoni Natural i Biodiversitat: Implicació de la societat

Procés Participatiu Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya

 

El patrimoni natural té valors històrics, culturals, socials i espirituals que el vinculen estretament a les persones. Reconèixer el vincle emocional amb la natura i IMPLICAR LA SOCIETAT en la conservació del patrimoni natural la converteix en l’agent protagonista i coresponsable del repte d’aturar la pèrdua de biodiversitat: és necessari fer-ne un agent actiu i compromès.

      

Aquests són els objectiu estratègics que es plantegen:

1.- Ampliar la consciència de les persones sobre el patrimoni natural i la biodiversitat

Els instruments per assolir aquest objectiu estratègic són, principalment, els recursos per a la formació i l’educació, i la revisió de les accions de foment existents, com les línies de subvenció, fent que contribueixin a fer més visibles els béns i serveis ambientals, i el vincle amb les persones

2.- Augmentar la participació individual i col·lectiva en la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat

Per assolir aquest objectiu caldrà reforçar el valor social de la tasca que duen a terme les entitats de l tercer Sector Ambiental en general, i de les entitats de custòdia en particular, en la gestió del territori i la conservació de la biodiversitat. S’hauran d’incrementar els esforços de col·laboració público-privada en la gestió del patrimoni natural i reconèixer les iniciatives de conservació procedents d’entitats no lucratives, com les associacions d’empreses, els consorcis, les societats cooperatives, les empreses d’inserció laboral, els sindicats, les associacions de veïns, les cooperatives de consum, les associacions excursionistes, etc., que fan una gran contribució a millorar l’estat de conservació del patrimoni natural de Catalunya.

- Considereu que són pertinents?

- Quines accions considereu que caldria desplegar per assolir aquests objectius?

 

Si voleu participar en altres eixos del debat, cliqueu aquí.

Consulta el document d'objectius per tenir més informació sobre aquest eix.

Resposta Govern:
Govern

05 de Abril de 2017

S'està preparant el document de retorn.

  Comentaris:

  Comentaris: 1

  • Usuari2

   24 de Abril de 2017

   La col·laboració público-privada ha de considerar que limita el vincle emocional individu-natura a la renda individual, i per tant, economitza la naturalesa i limita el seu gaudiment a les rendes més elevades (entenent que es tracta d'una activitat d'oci). Així mateix, les propostes respecte subvencions en formació/educació són òptimes, sempre hi quan siguin aprofitades per les entitats públiques. La implicació ciutadana amb el patrimoni natural requereix també d'incentius pel canvi de model de consum, potenciant així mateix l'economia local i ecològica que contribueix a mantenir la riquesa biològica (i gastronòmica) en els indrets de Catalunya. Amb això es diu, per tant, que cal plantejar també el problema transversalment: la situació de desafecció per les problemàtiques ecològiques no nomes passen per fomentar el pensament i la consciència ecològica, sinó per pautar al ciutadà versus aquells hàbits ecològicament responsables i no.