• Data d'expiració: 02.05.17

  • Estat: Tancada

La proposta está tancada

Patrimoni Natural i Biodiversitat: Model territorial

 

Procés Participatiu Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya

 

Implantar un MODEL TERRITORIAL i econòmic compatible amb la conservació del patrimoni natural garanteix la provisió dels serveis ecosistèmics, vitals per a la salut i el benestar de la societat: cal incorporar la infraestructura verda a la planificació territorial, superar la fragmentació d’hàbitats i preservar i restaurar la connectivitat ecològica.

 

Aquests són els objectiu estratègics que es plantegen:

1.- Planificar la infraestructura verda de Catalunya i integrar-la en l’ordenació del  territori

Aquest objectiu estratègic prioritza la identificació dels components que formen part de la infraestructura verda de Catalunya i que, per tant, aporten un servei essencial al país, i de quina manera aquesta nova planificació s’ha d’articular amb la resta d’instruments d’ordenació territorial.Així mateix, també posa l’accent en la planificació de la infraestructura blava amb un enfocament integral, tenint en compte les funcions ecològiques i ambientals dels rius, les rieres, els aiguamolls i la resta d’ecosistemes aquàtics,i la seva contribució a la conservació de la biodiversitat i al nostre benestar

2.- Millorar i restaurar la funcionalitat de la infraestructura verda

De forma anàloga amb el que succeeix amb d’altres xarxes de serveis que es despleguen en el territori,i de les quals depenem, la infraestructura verda també requereix ser conservada i gestionada de forma òptima per garantir la seva correcta funcionalitat i la provisió dels serveis ecosistèmics que ens aporta. Aquest objectiu estratègic se centra precisament en aquesta necessitat i en el repte d’aturar la pèrdua de biodiversitat que s’està produint arreu del territori, no només frenant els factors que l’estan provocant, sinó també recuperant processos i funcionalitats perdudes

 

- Considereu que són pertinents?

- Quines accions considereu que caldria desplegar per assolir aquests objectius?

 

Si voleu participar en altres eixos del debat, cliqueu aquí.

Consulta el document d'objectius per tenir més informació sobre aquest eix.

Resposta Govern:
Govern

05 de Abril de 2017

S'està preparant el document de retorn.

    Comentaris:

    Comentaris: 0