Filtra per

PropostaEstat
Procés de Participació del Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als parcs naturals: Programes i activitats d'educació ambientalTancada
Consulta pública prèvia corresponent a la proposta de nou decret regulador de l’ACTICTancada
Consulta pública prèvia per regular la formació de persones estrangeres en centres de treball en el marc dels programes formatius adreçats a col·lectius vulnerablesTancada
Projecte de decret pel qual es regulen les condicions de la indicació, l’ús i l’autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris per part de les infermeres i els infermersTancada
Consulta pública sobre la reforma de la llei de serveis funeraris a CatalunyaTancada
Consulta pública prèvia sobre l'elaboració de l'Avantprojecte de Llei de patrimoni de la Generalitat de CatalunyaTancada
Consulta prèvia a l'elaboració d'un projecte de decret per a la creació de l'Observatori de l'Equitat en el sistema educatiu no universitariTancada
Avantprojecte de decret sobre el Registre de grups d’interès de CatalunyaTancada
Projecte de Decret dels serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de lucre a Catalunya Tancada
Projecte d’Ordre per la qual s’aprova el Reglament del Registre electrònic de voluntats digitals Tancada

Filtra per

PropostaEstat

Filtra per

PropostaEstat
Projecte de decret pel qual es regulen les condicions de la indicació, l’ús i l’autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris per part de les infermeres i els infermersTancada
Consulta pública sobre la reforma de la llei de serveis funeraris a CatalunyaTancada
Consulta pública prèvia sobre l'elaboració de l'Avantprojecte de Llei de patrimoni de la Generalitat de CatalunyaTancada
Consulta prèvia a l'elaboració d'un projecte de decret per a la creació de l'Observatori de l'Equitat en el sistema educatiu no universitariTancada
Avantprojecte de decret sobre el Registre de grups d’interès de CatalunyaTancada
Projecte de Decret dels serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de lucre a Catalunya Tancada
Projecte d’Ordre per la qual s’aprova el Reglament del Registre electrònic de voluntats digitals Tancada
Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de caça de CatalunyaTancada
Consulta prèvia sobre l’elaboració del projecte de decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fontsTancada
Projecte d'ordre sobre obligacions de transparència de les fundacions i les associacions declarades d'utilitat públicaTancada