Filtra per

PropostaEstat
Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de caça de CatalunyaTancada
Consulta prèvia sobre l’elaboració del projecte de decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fontsTancada
Projecte d'ordre sobre obligacions de transparència de les fundacions i les associacions declarades d'utilitat públicaTancada
Consulta pública prèvia d’un projecte de decret per a l’aprovació del Pla territorial sectorial d'Habitatge.Tancada
Consulta pública prèvia a l'elaboració de la norma reglamentària sobre demarcació registralTancada
Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Ordre sobre les obligacions de transparència de les fundacions i les associacions d’utilitat pública Tancada
Consulta pública prèvia a l'elaboració del Projecte d'ordre per a l'aprovació de l'Índex de referència del lloguer d'habitatgesTancada
Consulta pública prèvia a l'elaboració del Projecte de decret relatiu al reglament del registre d'habitatges buits i d'habitatges ocupats sense títol habilitantTancada
Consulta prèvia de participació del Projecte de reglament de regularització de situacions residencials sense títol habilitant, en habitatges propietat o gestionats per administracions o entitats públiquesTancada
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Implicació de la societatTancada

Filtra per

PropostaEstat

Filtra per

PropostaEstat
Consulta pública prèvia d’un projecte de decret per a l’aprovació del Pla territorial sectorial d'Habitatge.Tancada
Consulta pública prèvia a l'elaboració de la norma reglamentària sobre demarcació registralTancada
Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Ordre sobre les obligacions de transparència de les fundacions i les associacions d’utilitat pública Tancada
Consulta pública prèvia a l'elaboració del Projecte d'ordre per a l'aprovació de l'Índex de referència del lloguer d'habitatgesTancada
Consulta pública prèvia a l'elaboració del Projecte de decret relatiu al reglament del registre d'habitatges buits i d'habitatges ocupats sense títol habilitantTancada
Consulta prèvia de participació del Projecte de reglament de regularització de situacions residencials sense títol habilitant, en habitatges propietat o gestionats per administracions o entitats públiquesTancada
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Implicació de la societatTancada
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Governança: organització administrativa, marc legal i fiscalitatTancada
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Integració de les polítiques sectorialsTancada
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Model territorialTancada