Filtra per

PropostaEstat
Consulta pública prèvia a l'elaboració de la norma reglamentària sobre demarcació registralTancada
Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Ordre sobre les obligacions de transparència de les fundacions i les associacions d’utilitat pública Tancada
Consulta pública prèvia a l'elaboració del Projecte d'ordre per a l'aprovació de l'Índex de referència del lloguer d'habitatgesTancada
Consulta pública prèvia a l'elaboració del Projecte de decret relatiu al reglament del registre d'habitatges buits i d'habitatges ocupats sense títol habilitantTancada
Consulta prèvia de participació del Projecte de reglament de regularització de situacions residencials sense títol habilitant, en habitatges propietat o gestionats per administracions o entitats públiquesTancada
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Implicació de la societatTancada
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Governança: organització administrativa, marc legal i fiscalitatTancada
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Integració de les polítiques sectorialsTancada
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Model territorialTancada
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Conservació dels elements del patrimoni naturalTancada

Filtra per

PropostaEstat

Filtra per

PropostaEstat
Consulta pública prèvia a l'elaboració de la norma reglamentària sobre demarcació registralTancada
Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Ordre sobre les obligacions de transparència de les fundacions i les associacions d’utilitat pública Tancada
Consulta pública prèvia a l'elaboració del Projecte d'ordre per a l'aprovació de l'Índex de referència del lloguer d'habitatgesTancada
Consulta pública prèvia a l'elaboració del Projecte de decret relatiu al reglament del registre d'habitatges buits i d'habitatges ocupats sense títol habilitantTancada
Consulta prèvia de participació del Projecte de reglament de regularització de situacions residencials sense títol habilitant, en habitatges propietat o gestionats per administracions o entitats públiquesTancada
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Implicació de la societatTancada
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Governança: organització administrativa, marc legal i fiscalitatTancada
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Integració de les polítiques sectorialsTancada
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Model territorialTancada
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Conservació dels elements del patrimoni naturalTancada