Filtra per

PropostaEstat
Procés participatiu per a la certificació Starlight i el Pla ZEPQA per al parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: Cels estrellats, sons de la natura, tranquil·litat i turisme sostenibleTancada
Procés participatiu per a la certificació Starlight i el Pla ZEPQA per al parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: Protecció del medi ambient i de la biodiversitatTancada
Procés participatiu per a la certifiació Starlight i el Pla ZEPQA per al parc Nacional d'aigüestortes i Estany de Sant Maurici: Contaminació lumínica i observació astronòmicaTancada
Procés participatiu per a la certificació Starlight i el Pla ZEPQA per al parc Nacional d'aigüestortes i Estany de Sant Maurici: Cultura i EducacióTancada
Consulta prèvia a l'elaboració de la llei de contractes de serveis a les personesTancada
Projecte de llei per a la Igualtat de tracte i la no-discriminacióTancada
Reforma horària: Administració. Fes la teva aportació en els comentaris.Tancada
Reforma horària: Mobilitat. Fes la teva aportació en els comentaris.Tancada
Reforma horària: Comerç i consum. Fes la teva aportació en els comentaris.Tancada
Reforma horària: Educació. Fes la teva aportació en els comentaris.Tancada

Filtra per

PropostaEstat

Filtra per

PropostaEstat
Procés participatiu per a la certificació Starlight i el Pla ZEPQA per al parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: Cels estrellats, sons de la natura, tranquil·litat i turisme sostenibleTancada
Procés participatiu per a la certificació Starlight i el Pla ZEPQA per al parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: Protecció del medi ambient i de la biodiversitatTancada
Procés participatiu per a la certifiació Starlight i el Pla ZEPQA per al parc Nacional d'aigüestortes i Estany de Sant Maurici: Contaminació lumínica i observació astronòmicaTancada
Procés participatiu per a la certificació Starlight i el Pla ZEPQA per al parc Nacional d'aigüestortes i Estany de Sant Maurici: Cultura i EducacióTancada
Consulta prèvia a l'elaboració de la llei de contractes de serveis a les personesTancada
Projecte de llei per a la Igualtat de tracte i la no-discriminacióTancada
Reforma horària: Administració. Fes la teva aportació en els comentaris.Tancada
Reforma horària: Mobilitat. Fes la teva aportació en els comentaris.Tancada
Reforma horària: Comerç i consum. Fes la teva aportació en els comentaris.Tancada
Reforma horària: Educació. Fes la teva aportació en els comentaris.Tancada