En aquest apartat hi trobareu els temes relacionats amb les competències del Departament de Benestar Social i Família.


Filtra per

PropostaEstat
Consulta pública relativa a l'elaboració d'un projecte de decret de desplegament de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en l'àmbit de la concertació territorialTancada
Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es regulen els concerts socialsTancada
Procés participatiu per a potenciar la vinculació dels casals cívics amb el seu entornTancada
Consulta prèvia del decret pel qual s’estableixen els termes i les condicions d’integració de la pensió d’orfenesa al patrimoni dels infants o dels adolescents orfes sota la mesura de tutela o guarda de la Generalitat de CatalunyaTancada
Consulta prèvia de modificació de l’Ordre de 8 de març de 1999, de convocatòria pública per a la participació d'entitats en el Projecte ÒmniaTancada
Consulta pública prèvia per regular la formació de persones estrangeres en centres de treball en el marc dels programes formatius adreçats a col·lectius vulnerablesTancada
IV Pla Integral del Poble Gitano: EIX SALUTTancada
IV Pla Integral del Poble Gitano: EIX HABITATGETancada
IV Pla Integral del Poble Gitano: EIX TREBALLTancada
IV Pla Integral del Poble Gitano: EIX EDUCACIÓTancada

Filtra per

PropostaEstat

Filtra per

PropostaEstat
Consulta pública relativa a l'elaboració d'un projecte de decret de desplegament de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en l'àmbit de la concertació territorialTancada
Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es regulen els concerts socialsTancada
Procés participatiu per a potenciar la vinculació dels casals cívics amb el seu entornTancada
Consulta prèvia del decret pel qual s’estableixen els termes i les condicions d’integració de la pensió d’orfenesa al patrimoni dels infants o dels adolescents orfes sota la mesura de tutela o guarda de la Generalitat de CatalunyaTancada
Consulta prèvia de modificació de l’Ordre de 8 de març de 1999, de convocatòria pública per a la participació d'entitats en el Projecte ÒmniaTancada
Consulta pública prèvia per regular la formació de persones estrangeres en centres de treball en el marc dels programes formatius adreçats a col·lectius vulnerablesTancada
IV Pla Integral del Poble Gitano: EIX SALUTTancada
IV Pla Integral del Poble Gitano: EIX HABITATGETancada
IV Pla Integral del Poble Gitano: EIX TREBALLTancada
IV Pla Integral del Poble Gitano: EIX EDUCACIÓTancada

Últimes propostes comentades relacionades amb aquest tema