Filter by

ProposalState
Procés participatiu per a la certificació Starlight i el Pla ZEPQA per al parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: Cels estrellats, sons de la natura, tranquil·litat i turisme sostenibleClosed
Procés participatiu per a la certificació Starlight i el Pla ZEPQA per al parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: Protecció del medi ambient i de la biodiversitatClosed
Procés participatiu per a la certifiació Starlight i el Pla ZEPQA per al parc Nacional d'aigüestortes i Estany de Sant Maurici: Contaminació lumínica i observació astronòmicaClosed
Procés participatiu per a la certificació Starlight i el Pla ZEPQA per al parc Nacional d'aigüestortes i Estany de Sant Maurici: Cultura i EducacióClosed
Consulta pública relativa a l'elaboració d'un projecte de decret de desplegament de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocuapció i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en l'àmbit de la concertació territorialClosed
Consulta pública prèvia de control d'accès de persones inscrites en el Registre de prohibits als salons de jocClosed
Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es regulen els concerts socialsClosed
Procés participatiu per a potenciar la vinculació dels casals cívics amb el seu entornClosed
Consulta prèvia del decret pel qual s’estableixen els termes i les condicions d’integració de la pensió d’orfenesa al patrimoni dels infants o dels adolescents orfes sota la mesura de tutela o guarda de la Generalitat de CatalunyaClosed
Consulta pública prèvia a l'Avantprojecte de llei de composició del Consell Escolar de Catalunya (CEC)Closed

Filter by

ProposalState

Filter by

ProposalState
Procés participatiu per a la certificació Starlight i el Pla ZEPQA per al parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: Cels estrellats, sons de la natura, tranquil·litat i turisme sostenibleClosed
Procés participatiu per a la certificació Starlight i el Pla ZEPQA per al parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: Protecció del medi ambient i de la biodiversitatClosed
Procés participatiu per a la certifiació Starlight i el Pla ZEPQA per al parc Nacional d'aigüestortes i Estany de Sant Maurici: Contaminació lumínica i observació astronòmicaClosed
Procés participatiu per a la certificació Starlight i el Pla ZEPQA per al parc Nacional d'aigüestortes i Estany de Sant Maurici: Cultura i EducacióClosed
Consulta pública relativa a l'elaboració d'un projecte de decret de desplegament de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocuapció i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en l'àmbit de la concertació territorialClosed
Consulta pública prèvia de control d'accès de persones inscrites en el Registre de prohibits als salons de jocClosed
Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es regulen els concerts socialsClosed
Procés participatiu per a potenciar la vinculació dels casals cívics amb el seu entornClosed
Consulta prèvia del decret pel qual s’estableixen els termes i les condicions d’integració de la pensió d’orfenesa al patrimoni dels infants o dels adolescents orfes sota la mesura de tutela o guarda de la Generalitat de CatalunyaClosed
Consulta pública prèvia a l'Avantprojecte de llei de composició del Consell Escolar de Catalunya (CEC)Closed