Filter by

ProposalState
Consulta pública prèvia d’un projecte de decret per a l’aprovació del Pla territorial sectorial d'Habitatge.Opened
Consulta pública prèvia a l'elaboració de la norma reglamentària sobre demarcació registralClosed
Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Ordre sobre les obligacions de transparència de les fundacions i les associacions d’utilitat pública Closed
Consulta pública prèvia a l'elaboració del Projecte d'ordre per a l'aprovació de l'Índex de referència del lloguer d'habitatgesClosed
Consulta pública prèvia a l'elaboració del Projecte de decret relatiu al reglament del registre d'habitatges buits i d'habitatges ocupats sense títol habilitantClosed
Consulta prèvia de participació del Projecte de reglament de regularització de situacions residencials sense títol habilitant, en habitatges propietat o gestionats per administracions o entitats públiquesClosed
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Implicació de la societatClosed
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Governança: organització administrativa, marc legal i fiscalitatClosed
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Integració de les polítiques sectorialsClosed
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Model territorialClosed

Filter by

Filter by