Filter by

ProposalState
Consulta pública prèvia de control d'accès de persones inscrites en el Registre de prohibits als salons de jocOpened
Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es regulen els concerts socialsOpened
Procés participatiu per a potenciar la vinculació dels casals cívics amb el seu entornOpened
Consulta prèvia del decret pel qual s’estableixen els termes i les condicions d’integració de la pensió d’orfenesa al patrimoni dels infants o dels adolescents orfes sota la mesura de tutela o guarda de la Generalitat de CatalunyaClosed
Consulta pública prèvia a l'Avantprojecte de llei de composició del Consell Escolar de Catalunya (CEC)Closed
Consulta prèvia de modificació de l’Ordre de 8 de març de 1999, de convocatòria pública per a la participació d'entitats en el Projecte ÒmniaClosed
Consulta pública prèvia a l’elaboració del reglament sobre la utilització d’armes per part de membres del Cos d’Agents RuralsClosed
Procés de Participació del Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als parcs naturals: Governança i comunicacióClosed
Procés de Participació del Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als parcs naturals: Programes i accions de voluntariat ambientalClosed
Consulta pública prèvia a l'elaboració del reglament relatiu a la forma de representació, al règim de designació dels representants, a la concreció de les funcions i altres aspectes funcionals de la Taula Social del Transport Públic de Catalunya.Closed

Filter by

ProposalState
Consulta prèvia del decret pel qual s’estableixen els termes i les condicions d’integració de la pensió d’orfenesa al patrimoni dels infants o dels adolescents orfes sota la mesura de tutela o guarda de la Generalitat de CatalunyaClosed
Consulta pública prèvia a l'Avantprojecte de llei de composició del Consell Escolar de Catalunya (CEC)Closed
Consulta prèvia de modificació de l’Ordre de 8 de març de 1999, de convocatòria pública per a la participació d'entitats en el Projecte ÒmniaClosed
Consulta pública prèvia a l’elaboració del reglament sobre la utilització d’armes per part de membres del Cos d’Agents RuralsClosed
Procés de Participació del Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als parcs naturals: Governança i comunicacióClosed
Procés de Participació del Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als parcs naturals: Programes i accions de voluntariat ambientalClosed
Consulta pública prèvia a l'elaboració del reglament relatiu a la forma de representació, al règim de designació dels representants, a la concreció de les funcions i altres aspectes funcionals de la Taula Social del Transport Públic de Catalunya.Closed
Procés de Participació del Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als parcs naturals: Programes i activitats d'educació ambientalClosed
Consulta pública prèvia corresponent a la proposta de nou decret regulador de l’ACTICClosed
Consulta pública prèvia per regular la formació de persones estrangeres en centres de treball en el marc dels programes formatius adreçats a col·lectius vulnerablesClosed