Agriculture, Livestock, Fisheries and Food.

This section contains topics related to the authority of the Department of Agriculture, Livestock, Fisheries and Food.

Consulta pública prèvia la participació d'entitats en el Projecte Òmnia

La Xarxa Òmnia, de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, és un programa preventiu, socioeducatiu, comunitari i de suport a col·lectius amb major risc de vulnerabilitat que, utilitzant com a instrument les eines TIC, cerca millorar i afavorir, tant individual com col·lectivament, la inclusió i la vinculació de les persones a la comunitat. Va adreçat a la població general, però amb discriminació positiva vers les persones en risc social i més si precisen millorar les seves capacitats per a superar les seves dificultats d’accés a les tecnologies d’informació, per tal d’evitar la seva exclusió de la comunitat, posant especial èmfasi en les persones en situació d’atur, infants i joves, gent gran i famílies. Les actuacions formatives i d'assessorament per a l'accés a les noves tecnologies es duen a terme mitjançant entitats col·laboradores. El conjunt de la Xarxa Òmnia compta amb 113 punts de servei arreu del territori català, els quals són gestionats per entitats de diversa índole com ens local, entitats sense afany de lucre o per altres Departaments de la Generalitat de Catalunya. Aquest model plural i diversificat de gestió és una de les fortaleses de la Xarxa Òmnia. L’objectiu de l’ordre proposada és actualitzar i regularitzar les entitats col·laboradores del Projecte Òmina acollides a l'Ordre de 8 de març de 1999, de convocatòria pública per a la participació d’entitats en el Projecte Òmnia.

Culture

This section contains topics related to the authority of the Department of Culture.

Enterprise and Labour

This section contains topics related to the authority of the Department of Enterprise and Labour.

Education

This section contains topics related to the authority of the Department of Education.

Governance and Institutional Relations.

This section contains topics related to the authority of the Department of Governance and Institutional Relations.

Home Affairs

This section contains topics related to the authority of the Department of Home Affairs.

Justice

This section contains topics related to the authority of the Department of Justice.

Presidency

This section contains topics related to the authority of the Department of the Presidency.

Health

In this issue you will find all the proposals relating to the powers of the Department of Health.

Territory and Sustainability

This section contains topics related to the authority of the Department of Territory and Sustainability.

Social Welfare and family

This section contains topics related to the authority of the Department of Social Welfare and Family.

Economy and Knowledge

This section contains topics related to the authority of the Department of Economy and Knowledge.

/en/temes/22

La Xarxa Òmnia, de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, és un programa preventiu, socioeducatiu, comunitari i de suport a col·lectius amb major risc de vulnerabilitat, que utilitzant com a instrument les eines TIC, cerca millorar i afavorir, tant individual com col·lectivament, la inclusió i la vinculació de les persones a la comunitat. Va adreçat a la població general, però amb discriminació positiva vers les persones en risc social i més si precisen millorar les seves capacitats per a superar les seves dificultats d’accés a les tecnologies d’informació, per tal d’evitar la seva exclusió de la comunitat, posant especial èmfasi en les persones en situació d’atur, infants i joves, gent gran i famílies.