This section contains topics related to the authority of the Department of Territory and Sustainability.


Filter by

ProposalState
Procés de Participació del Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als parcs naturals: Governança i comunicacióClosed
Procés de Participació del Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als parcs naturals: Programes i accions de voluntariat ambientalClosed
Consulta pública prèvia a l'elaboració del reglament relatiu a la forma de representació, al règim de designació dels representants, a la concreció de les funcions i altres aspectes funcionals de la Taula Social del Transport Públic de Catalunya.Closed
Procés de Participació del Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als parcs naturals: Programes i activitats d'educació ambientalClosed
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Implicació de la societatClosed
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Governança: organització administrativa, marc legal i fiscalitatClosed
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Integració de les polítiques sectorialsClosed
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Model territorialClosed
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Conservació dels elements del patrimoni naturalClosed
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Coneixement, informació i seguiment del patrimoni naturalClosed

Filter by

ProposalState

Filter by

ProposalState
Procés de Participació del Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als parcs naturals: Governança i comunicacióClosed
Procés de Participació del Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als parcs naturals: Programes i accions de voluntariat ambientalClosed
Consulta pública prèvia a l'elaboració del reglament relatiu a la forma de representació, al règim de designació dels representants, a la concreció de les funcions i altres aspectes funcionals de la Taula Social del Transport Públic de Catalunya.Closed
Procés de Participació del Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als parcs naturals: Programes i activitats d'educació ambientalClosed
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Implicació de la societatClosed
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Governança: organització administrativa, marc legal i fiscalitatClosed
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Integració de les polítiques sectorialsClosed
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Model territorialClosed
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Conservació dels elements del patrimoni naturalClosed
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Coneixement, informació i seguiment del patrimoni naturalClosed