La Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Acord de Govern de 5 d’abril de 2016, ha creat la Comissió Interdepartamental de l’Economia Col·laborativa amb la finalitat d’assumir el repte de desenvolupar l’economia col·laborativa a Catalunya i alhora, donar compliment a les recomanacions efectuades pel Parlament de Catalunya el juliol de 2015. Aquesta Comissió ha elaborat un pla de treball executiu, basat en diferents grups de treball que es focalitzen en una temàtica concreta i que periòdicament posen en comú les tasques realitzades per garantir la coordinació i cohesió de la Comissió.

 

L’economia col·laborativa és una economia de molts noms (de l’accés, de treballs ocasionals, entre iguals ...) però, si observem les pràctiques d’economia col·laborativa ja implantades a Catalunya, veurem activitats que no són noves, com tampoc ho són les plataformes (marketplaces) ni les comunitats d’usuaris. Sortosament, el compartir és antic i està fortament arrelat a la societat catalana, però sempre s’ha dut a terme en cercles propers: viatjar en el cotxe d’un desconegut, abans li dèiem autostop, ara li diem car-sharing (i compartim despeses); allotjar un conegut que ha vingut a passar uns dies en una habitació de casa nostra, ara es diu home-sharing (i podem tenir una remuneració) i ajudar econòmicament en el projecte d’un altre, abans era donar un cop de mà a un amic o conegut, ara es diu crowdfunding (i actuem com a petit inversor).

 

La novetat és el context en què es duen a terme aquestes activitats en un món globalitzat: Internet. Un model obert i interconnectat, amb capacitat de coordinació entre iguals a escala massiva per aconseguir el que necessiten els uns dels altres de manera directa.

 

La novetat és la irrupció d’un nou agent amb capacitat productiva: el ciutadà agent productor. El repte del regulador és encaixar l’activitat d’aquest particular-ciutadà en convivència amb els anomenats actors de l’economia tradicional i professional.

 

Vols participar en el debat i dir la teva? Pots deixar els teus comentaris i aportacions en cadascun dels eixos:

Eix 1. Caracterització de l’economia col·laborativa Participa!

Eix. 2. Desenvolupament de l’economia col·laborativa: el nou rol del ciutadà agent productor Participa!

 

La teva participació ens permetrà tenir en compte l’opinió de la societat civil en la presa de decisions públiques, dins del marc d’una millor governança i de més transparència en la gestió dels assumptes públics.

És per aquest motiu que, una vegada finalitzat el procés, la Comissió Interdepartamental de l’Economia Col·laborativa elaborarà un document de conclusions del procés de participació, on es destacarà quina ha estat la influència de les aportacions ciutadanes:  a partir de la valoració dels comentaris deixats, es determinarà quines han estat les idees i els punts de vista incorporats, els que no, i el seu perquè.

Aquest procés participatiu durarà fins el 30 d'abril de 2017.

Economia%20col%c2%b7laborativa%20vfinal4

Contenido relacionado