Guía para diseñar y ejecutar procesos participativos en el ámbito municipal

La incorporació d’una ciutadania activa en els processos de decisió i disseny de les polítiques públiques esdevé una necessitat per als governs, que han de fer front a les demandes d’una ciutadania exigent i una societat complexa. En aquest escenari, la participació ciutadana ha de servir perquè els governants prenguin decisions més intel·ligents, per a aconseguir una implementació més eficient de les polítiques públiques i per a construir ciutadania i societat civil. La nova guia de participació ciutadana que presentem està dedicada al disseny i execució de processos participatius en l’àmbit municipal i vol ser un suport per a dur a terme aquest mecanisme de participació ciutadana. Aquesta guia és una actualització de la que es va editar l'any 2006 i incorpora el coneixement adquirit al llarg d'aquests anys, així com casos i exemples pràctics per il·lustrar-lo. Els destinataris de la guia són institucions i actors que promouen la participació en l'àmbit municipal. El canvi de destinataris respecte de l'anterior guia de processos participatius està motivat pel fet que és en l'àmbit municipal on hi ha més pràctiques participatives per definir polítiques i serveis públics, i on l'apoderament del ciutadà és més palès. El Govern de Catalunya, en el marc d’una estratègia més àmplia de govern obert, ha endegat una redefinició de les polítiques de participació ciutadana que les fa més transversals i que vol abordar totes les institucions. En aquest sentit, la col·lecció de guies breus de participació ciutadana és un conjunt d’eines, amb vocació d’utilitat eminentment pràctica, per a les institucions i els agents que promouen i desenvolupen actuacions en aquesta línia.