Filtrar por

PropuestaEstado
Consulta pública previa de control de acceso de personas inscritas en el Registro de prohibidos a los salones de juegoAbierta
Consulta pública prévia a la elaboración de un proyecto de decreto por el cual se regulan los conciertos socialesAbierta
Proceso participativo para potenciar la vinculación de los casales cívicos con su entornoAbierta
Consulta prèvia del decret pel qual s’estableixen els termes i les condicions d’integració de la pensió d’orfenesa al patrimoni dels infants o dels adolescents orfes sota la mesura de tutela o guarda de la Generalitat de CatalunyaCerrada
Consulta pública prèvia a l'Avantprojecte de llei de composició del Consell Escolar de Catalunya (CEC)Cerrada
Consulta prèvia de modificació de l’Ordre de 8 de març de 1999, de convocatòria pública per a la participació d'entitats en el Projecte ÒmniaCerrada
Consulta pública prèvia a l’elaboració del reglament sobre la utilització d’armes per part de membres del Cos d’Agents RuralsCerrada
Procés de Participació del Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als parcs naturals: Governança i comunicacióCerrada
Procés de Participació del Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als parcs naturals: Programes i accions de voluntariat ambientalCerrada
Consulta pública previa a la elaboración del reglamento relativo a la forma de representación, al régimen de designación de representantes, a la concreción de las funciones y otros aspectos funcionales de la Mesa Social del Transporte Público de Cataluña.Cerrada

Filtrar por

PropuestaEstado
Consulta prèvia del decret pel qual s’estableixen els termes i les condicions d’integració de la pensió d’orfenesa al patrimoni dels infants o dels adolescents orfes sota la mesura de tutela o guarda de la Generalitat de CatalunyaCerrada
Consulta pública prèvia a l'Avantprojecte de llei de composició del Consell Escolar de Catalunya (CEC)Cerrada
Consulta prèvia de modificació de l’Ordre de 8 de març de 1999, de convocatòria pública per a la participació d'entitats en el Projecte ÒmniaCerrada
Consulta pública prèvia a l’elaboració del reglament sobre la utilització d’armes per part de membres del Cos d’Agents RuralsCerrada
Procés de Participació del Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als parcs naturals: Governança i comunicacióCerrada
Procés de Participació del Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als parcs naturals: Programes i accions de voluntariat ambientalCerrada
Consulta pública previa a la elaboración del reglamento relativo a la forma de representación, al régimen de designación de representantes, a la concreción de las funciones y otros aspectos funcionales de la Mesa Social del Transporte Público de Cataluña.Cerrada
Procés de Participació del Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als parcs naturals: Programes i activitats d'educació ambientalCerrada
Consulta pública prèvia corresponent a la proposta de nou decret regulador de l’ACTICCerrada
Consulta pública prèvia per regular la formació de persones estrangeres en centres de treball en el marc dels programes formatius adreçats a col·lectius vulnerablesCerrada