Agricultura, Ramadería, Pesca y Alimentación

En este partado encontrareis los temas relacionados con las competencias del Departamento de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Alimentación

Consulta pública prèvia la participació d'entitats en el Projecte Òmnia

La Xarxa Òmnia, de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, és un programa preventiu, socioeducatiu, comunitari i de suport a col·lectius amb major risc de vulnerabilitat que, utilitzant com a instrument les eines TIC, cerca millorar i afavorir, tant individual com col·lectivament, la inclusió i la vinculació de les persones a la comunitat. Va adreçat a la població general, però amb discriminació positiva vers les persones en risc social i més si precisen millorar les seves capacitats per a superar les seves dificultats d’accés a les tecnologies d’informació, per tal d’evitar la seva exclusió de la comunitat, posant especial èmfasi en les persones en situació d’atur, infants i joves, gent gran i famílies. Les actuacions formatives i d'assessorament per a l'accés a les noves tecnologies es duen a terme mitjançant entitats col·laboradores. El conjunt de la Xarxa Òmnia compta amb 113 punts de servei arreu del territori català, els quals són gestionats per entitats de diversa índole com ens local, entitats sense afany de lucre o per altres Departaments de la Generalitat de Catalunya. Aquest model plural i diversificat de gestió és una de les fortaleses de la Xarxa Òmnia. L’objectiu de l’ordre proposada és actualitzar i regularitzar les entitats col·laboradores del Projecte Òmina acollides a l'Ordre de 8 de març de 1999, de convocatòria pública per a la participació d’entitats en el Projecte Òmnia.

Cultura

En este partado encontrareis los temas relacionados con las competencias del Departamento de Cultura

Empresa y Conocimiento

En este partado encontrareis los temas relacionados con las competencias del Departamento de Empresa y Conocimiento.

Enseñanza

En este apartado encontrareis los temas relacionados con las competencies del Departamento de Enseñanza

Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda

En este partado encontrareis los temas relacionados con las competencias del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales.

Interior

En este partado encontrareis los temas relacionados con las competencias del Departamento de Interior.

Justicia

En este partado encontrareis los temas relacionados con las competencias del Departamento de Justicia

Presidencia

En este partado encontrareis los temas relacionados con las competencias del Departamento de Presidencia.

Salud

En este partado encontrareis los temas relacionados con las competencias del Departamento de Salud.

Territorio i Sostenibilidad

En este partado encontrareis los temas relacionados con las competencias del Departamento de Territorio y Sostenibilidad.

Trabajo, Asuntos Sociales y Familías

En este partado encontrareis los temas relacionados con las competencias del Departamento de Bienestar Social y Familia.

Vicepresidencia, Economía y Hacienda

En este partado encontrareis los temas relacionados con las competencias del Departamento de Economía

/es/temes/22

La Xarxa Òmnia, de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, és un programa preventiu, socioeducatiu, comunitari i de suport a col·lectius amb major risc de vulnerabilitat, que utilitzant com a instrument les eines TIC, cerca millorar i afavorir, tant individual com col·lectivament, la inclusió i la vinculació de les persones a la comunitat. Va adreçat a la població general, però amb discriminació positiva vers les persones en risc social i més si precisen millorar les seves capacitats per a superar les seves dificultats d’accés a les tecnologies d’informació, per tal d’evitar la seva exclusió de la comunitat, posant especial èmfasi en les persones en situació d’atur, infants i joves, gent gran i famílies.