Filtra per

ProposicionEstat
Procés participatiu per a la certificació Starlight i el Pla ZEPQA per al parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: Cels estrellats, sons de la natura, tranquil·litat i turisme sostenibleBarrades
Procés participatiu per a la certificació Starlight i el Pla ZEPQA per al parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: Protecció del medi ambient i de la biodiversitatBarrades
Procés participatiu per a la certifiació Starlight i el Pla ZEPQA per al parc Nacional d'aigüestortes i Estany de Sant Maurici: Contaminació lumínica i observació astronòmicaBarrades
Procés participatiu per a la certificació Starlight i el Pla ZEPQA per al parc Nacional d'aigüestortes i Estany de Sant Maurici: Cultura i EducacióBarrades
Consulta pública relativa a l'elaboració d'un projecte de decret de desplegament de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocuapció i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en l'àmbit de la concertació territorialBarrades
Consulta pública prèvia de control d'accès de persones inscrites en el Registre de prohibits als salons de jocBarrades
Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es regulen els concerts socialsBarrades
Procès participatiu entà potenciar era vinculacion des casaus civics damb eth sòn entornBarrades
Consulta prèvia del decret pel qual s’estableixen els termes i les condicions d’integració de la pensió d’orfenesa al patrimoni dels infants o dels adolescents orfes sota la mesura de tutela o guarda de la Generalitat de CatalunyaBarrades
Consulta pública prèvia a l'Avantprojecte de llei de composició del Consell Escolar de Catalunya (CEC)Barrades

Filtra per

ProposicionEstat

Filtra per

ProposicionEstat
Procés participatiu per a la certificació Starlight i el Pla ZEPQA per al parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: Cels estrellats, sons de la natura, tranquil·litat i turisme sostenibleBarrades
Procés participatiu per a la certificació Starlight i el Pla ZEPQA per al parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: Protecció del medi ambient i de la biodiversitatBarrades
Procés participatiu per a la certifiació Starlight i el Pla ZEPQA per al parc Nacional d'aigüestortes i Estany de Sant Maurici: Contaminació lumínica i observació astronòmicaBarrades
Procés participatiu per a la certificació Starlight i el Pla ZEPQA per al parc Nacional d'aigüestortes i Estany de Sant Maurici: Cultura i EducacióBarrades
Consulta pública relativa a l'elaboració d'un projecte de decret de desplegament de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocuapció i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en l'àmbit de la concertació territorialBarrades
Consulta pública prèvia de control d'accès de persones inscrites en el Registre de prohibits als salons de jocBarrades
Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es regulen els concerts socialsBarrades
Procès participatiu entà potenciar era vinculacion des casaus civics damb eth sòn entornBarrades
Consulta prèvia del decret pel qual s’estableixen els termes i les condicions d’integració de la pensió d’orfenesa al patrimoni dels infants o dels adolescents orfes sota la mesura de tutela o guarda de la Generalitat de CatalunyaBarrades
Consulta pública prèvia a l'Avantprojecte de llei de composició del Consell Escolar de Catalunya (CEC)Barrades