Filtra per

ProposicionEstat
Consulta pública prèvia de control d'accès de persones inscrites en el Registre de prohibits als salons de jocDubèrtes
Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es regulen els concerts socialsDubèrtes
Procès participatiu entà potenciar era vinculacion des casaus civics damb eth sòn entornDubèrtes
Consulta prèvia del decret pel qual s’estableixen els termes i les condicions d’integració de la pensió d’orfenesa al patrimoni dels infants o dels adolescents orfes sota la mesura de tutela o guarda de la Generalitat de CatalunyaBarrades
Consulta pública prèvia a l'Avantprojecte de llei de composició del Consell Escolar de Catalunya (CEC)Barrades
Consulta prèvia de modificació de l’Ordre de 8 de març de 1999, de convocatòria pública per a la participació d'entitats en el Projecte ÒmniaBarrades
Consulta pública prèvia a l’elaboració del reglament sobre la utilització d’armes per part de membres del Cos d’Agents RuralsBarrades
Procés de Participació del Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als parcs naturals: Governança i comunicacióBarrades
Procés de Participació del Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als parcs naturals: Programes i accions de voluntariat ambientalBarrades
Consulta pública prèvia a l'elaboració del reglament relatiu a la forma de representació, al règim de designació dels representants, a la concreció de les funcions i altres aspectes funcionals de la Taula Social del Transport Públic de Catalunya.Barrades

Filtra per

ProposicionEstat
Consulta prèvia del decret pel qual s’estableixen els termes i les condicions d’integració de la pensió d’orfenesa al patrimoni dels infants o dels adolescents orfes sota la mesura de tutela o guarda de la Generalitat de CatalunyaBarrades
Consulta pública prèvia a l'Avantprojecte de llei de composició del Consell Escolar de Catalunya (CEC)Barrades
Consulta prèvia de modificació de l’Ordre de 8 de març de 1999, de convocatòria pública per a la participació d'entitats en el Projecte ÒmniaBarrades
Consulta pública prèvia a l’elaboració del reglament sobre la utilització d’armes per part de membres del Cos d’Agents RuralsBarrades
Procés de Participació del Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als parcs naturals: Governança i comunicacióBarrades
Procés de Participació del Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als parcs naturals: Programes i accions de voluntariat ambientalBarrades
Consulta pública prèvia a l'elaboració del reglament relatiu a la forma de representació, al règim de designació dels representants, a la concreció de les funcions i altres aspectes funcionals de la Taula Social del Transport Públic de Catalunya.Barrades
Procés de Participació del Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als parcs naturals: Programes i activitats d'educació ambientalBarrades
Consulta pública prèvia corresponent a la proposta de nou decret regulador de l’ACTICBarrades
Consulta pública prèvia per regular la formació de persones estrangeres en centres de treball en el marc dels programes formatius adreçats a col·lectius vulnerablesBarrades