Filtra per

ProposicionEstat
Consulta pública prèvia d’un projecte de decret per a l’aprovació del Pla territorial sectorial d'Habitatge.Dubèrtes
Consulta pública prèvia a l'elaboració de la norma reglamentària sobre demarcació registralBarrades
Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Ordre sobre les obligacions de transparència de les fundacions i les associacions d’utilitat pública Barrades
Consulta pública prèvia a l'elaboració del Projecte d'ordre per a l'aprovació de l'Índex de referència del lloguer d'habitatgesBarrades
Consulta pública prèvia a l'elaboració del Projecte de decret relatiu al reglament del registre d'habitatges buits i d'habitatges ocupats sense títol habilitantBarrades
Consulta prèvia de participació del Projecte de reglament de regularització de situacions residencials sense títol habilitant, en habitatges propietat o gestionats per administracions o entitats públiquesBarrades
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Implicació de la societatBarrades
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Governança: organització administrativa, marc legal i fiscalitatBarrades
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Integració de les polítiques sectorialsBarrades
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Model territorialBarrades

Filtra per

Filtra per

ProposicionEstat
Consulta pública prèvia a l'elaboració de la norma reglamentària sobre demarcació registralBarrades
Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Ordre sobre les obligacions de transparència de les fundacions i les associacions d’utilitat pública Barrades
Consulta pública prèvia a l'elaboració del Projecte d'ordre per a l'aprovació de l'Índex de referència del lloguer d'habitatgesBarrades
Consulta pública prèvia a l'elaboració del Projecte de decret relatiu al reglament del registre d'habitatges buits i d'habitatges ocupats sense títol habilitantBarrades
Consulta prèvia de participació del Projecte de reglament de regularització de situacions residencials sense títol habilitant, en habitatges propietat o gestionats per administracions o entitats públiquesBarrades
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Implicació de la societatBarrades
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Governança: organització administrativa, marc legal i fiscalitatBarrades
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Integració de les polítiques sectorialsBarrades
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Model territorialBarrades
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Conservació dels elements del patrimoni naturalBarrades