En aquel apartat i trobaretz los tèmas ligats a las competéncias del Departament de Territòri e Sostenibilitat.


Filtra per

ProposicionEstat
Procés de Participació del Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als parcs naturals: Governança i comunicacióBarrades
Procés de Participació del Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als parcs naturals: Programes i accions de voluntariat ambientalBarrades
Consulta pública prèvia a l'elaboració del reglament relatiu a la forma de representació, al règim de designació dels representants, a la concreció de les funcions i altres aspectes funcionals de la Taula Social del Transport Públic de Catalunya.Barrades
Procés de Participació del Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als parcs naturals: Programes i activitats d'educació ambientalBarrades
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Implicació de la societatBarrades
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Governança: organització administrativa, marc legal i fiscalitatBarrades
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Integració de les polítiques sectorialsBarrades
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Model territorialBarrades
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Conservació dels elements del patrimoni naturalBarrades
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Coneixement, informació i seguiment del patrimoni naturalBarrades

Filtra per

ProposicionEstat

Filtra per

ProposicionEstat
Procés de Participació del Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als parcs naturals: Governança i comunicacióBarrades
Procés de Participació del Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als parcs naturals: Programes i accions de voluntariat ambientalBarrades
Consulta pública prèvia a l'elaboració del reglament relatiu a la forma de representació, al règim de designació dels representants, a la concreció de les funcions i altres aspectes funcionals de la Taula Social del Transport Públic de Catalunya.Barrades
Procés de Participació del Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als parcs naturals: Programes i activitats d'educació ambientalBarrades
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Implicació de la societatBarrades
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Governança: organització administrativa, marc legal i fiscalitatBarrades
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Integració de les polítiques sectorialsBarrades
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Model territorialBarrades
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Conservació dels elements del patrimoni naturalBarrades
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Coneixement, informació i seguiment del patrimoni naturalBarrades