Filtra per

PropostaEstat
Consulta pública prèvia a l'elaboració de la norma reglamentària sobre demarcació registralOberta
Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Ordre sobre les obligacions de transparència de les fundacions i les associacions d’utilitat pública Oberta
Consulta pública prèvia a l'elaboració del Projecte d'ordre per a l'aprovació de l'Índex de referència del lloguer d'habitatgesOberta
Consulta pública prèvia a l'elaboració del Projecte de decret relatiu al reglament del registre d'habitatges buits i d'habitatges ocupats sense títol habilitantOberta
Consulta prèvia de participació del Projecte de reglament de regularització de situacions residencials sense títol habilitant, en habitatges propietat o gestionats per administracions o entitats públiquesOberta
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Implicació de la societatOberta
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Governança: organització administrativa, marc legal i fiscalitatOberta
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Integració de les polítiques sectorialsOberta
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Model territorialOberta
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Conservació dels elements del patrimoni naturalOberta

Filtra per