Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

En aquest apartat hi trobareu els temes relacionats amb les competències del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Consulta pública prèvia la participació d'entitats en el Projecte Òmnia

La Xarxa Òmnia, de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, és un programa preventiu, socioeducatiu, comunitari i de suport a col·lectius amb major risc de vulnerabilitat que, utilitzant com a instrument les eines TIC, cerca millorar i afavorir, tant individual com col·lectivament, la inclusió i la vinculació de les persones a la comunitat. Va adreçat a la població general, però amb discriminació positiva vers les persones en risc social i més si precisen millorar les seves capacitats per a superar les seves dificultats d’accés a les tecnologies d’informació, per tal d’evitar la seva exclusió de la comunitat, posant especial èmfasi en les persones en situació d’atur, infants i joves, gent gran i famílies. Les actuacions formatives i d'assessorament per a l'accés a les noves tecnologies es duen a terme mitjançant entitats col·laboradores. El conjunt de la Xarxa Òmnia compta amb 113 punts de servei arreu del territori català, els quals són gestionats per entitats de diversa índole com ens local, entitats sense afany de lucre o per altres Departaments de la Generalitat de Catalunya. Aquest model plural i diversificat de gestió és una de les fortaleses de la Xarxa Òmnia. L’objectiu de l’ordre proposada és actualitzar i regularitzar les entitats col·laboradores del Projecte Òmina acollides a l'Ordre de 8 de març de 1999, de convocatòria pública per a la participació d’entitats en el Projecte Òmnia.

Cultura

En aquest apartat hi trobareu els temes relacionats amb les competències del Departament de Cultura.

Empresa i Coneixement

En aquest apartat hi trobareu els temes relacionats amb les competències del Departament d'Empresa i Coneixement.

Ensenyament

En aquest apartat hi trobareu els temes relacionats amb les competències del Departament d'Ensenyament.

Governació, Administracions Públiques i Habitatge

En aquest apartat hi trobareu els temes relacionats amb les competències del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

Interior

En aquest apartat hi trobareu els temes relacionats amb les competències del Departament d'Interior.

Justícia

En aquest apartat hi trobareu els temes relacionats amb les competències del Departament de Justícia.

Presidència

En aquest apartat hi trobareu els temes relacionats amb les competències del Departament de la Presidència.

Salut

En aquest tema trobaràs totes les propostes relacionades amb les competències del Departament de Salut.

Territori i Sostenibilitat

En aquest apartat hi trobareu els temes relacionats amb les competències del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Treball, Afers Socials i Famílies

En aquest apartat hi trobareu els temes relacionats amb les competències del Departament de Benestar Social i Família.

Vicepresidència, Economia i Hisenda

En aquest apartat hi trobareu els temes relacionats amb les competències del Departament d'Economia i Coneixement.

/ca/temes/22

La Xarxa Òmnia, de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, és un programa preventiu, socioeducatiu, comunitari i de suport a col·lectius amb major risc de vulnerabilitat, que utilitzant com a instrument les eines TIC, cerca millorar i afavorir, tant individual com col·lectivament, la inclusió i la vinculació de les persones a la comunitat. Va adreçat a la població general, però amb discriminació positiva vers les persones en risc social i més si precisen millorar les seves capacitats per a superar les seves dificultats d’accés a les tecnologies d’informació, per tal d’evitar la seva exclusió de la comunitat, posant especial èmfasi en les persones en situació d’atur, infants i joves, gent gran i famílies.