En aquest apartat hi trobareu els temes relacionats amb les competències del Departament de Territori i Sostenibilitat.


Filtra per

PropostaEstat
Procés de Participació del Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als parcs naturals: Governança i comunicacióTancada
Procés de Participació del Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als parcs naturals: Programes i accions de voluntariat ambientalTancada
Consulta pública prèvia a l'elaboració del reglament relatiu a la forma de representació, al règim de designació dels representants, a la concreció de les funcions i altres aspectes funcionals de la Taula Social del Transport Públic de Catalunya.Tancada
Procés de Participació del Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als parcs naturals: Programes i activitats d'educació ambientalTancada
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Implicació de la societatTancada
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Governança: organització administrativa, marc legal i fiscalitatTancada
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Integració de les polítiques sectorialsTancada
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Model territorialTancada
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Conservació dels elements del patrimoni naturalTancada
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Coneixement, informació i seguiment del patrimoni naturalTancada

Filtra per

PropostaEstat

Filtra per

PropostaEstat
Procés de Participació del Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als parcs naturals: Governança i comunicacióTancada
Procés de Participació del Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als parcs naturals: Programes i accions de voluntariat ambientalTancada
Consulta pública prèvia a l'elaboració del reglament relatiu a la forma de representació, al règim de designació dels representants, a la concreció de les funcions i altres aspectes funcionals de la Taula Social del Transport Públic de Catalunya.Tancada
Procés de Participació del Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als parcs naturals: Programes i activitats d'educació ambientalTancada
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Implicació de la societatTancada
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Governança: organització administrativa, marc legal i fiscalitatTancada
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Integració de les polítiques sectorialsTancada
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Model territorialTancada
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Conservació dels elements del patrimoni naturalTancada
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Coneixement, informació i seguiment del patrimoni naturalTancada