" class="part-icon-bars">

Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà

#CogestióBEmpordà Usos i activitats de l'espai marí protegit Natura2000 "Litoral del Baix Empordà"

Pla d'acció 2022-2023


Fites rellevants Pla d'acció 2021:

 • Realització de tres estudis:
 1. Avaluació mobilitat marítima i ús de les cales al Litoral del baix Empordà.
 2. Increment de TRL;
 3. Identificar activitats i usos desenvolupats en l’àmbit de la taula per veure solapaments possibles conflictes entre usos i repercussions (impactes i efectes negatius) sobre la posidònia. Clicant aqui podeu anar al visor elaborat en el marc d'aquest projecte (portal de geodades de l’àmbit territorial de la Taula de Cogestió Marítima del litoral del Baix Empordà).
 • Cessió a DOCUMARE del repositori de la documentació generada l'any 2020 (Treball tècnic de recopilació d'informació existent sobre l'àmbit i identificació de noves necessitats d'informació per a la gestió de l'espai).
 • Implementació d'accions corresponents al Projecte europeu Interreg Med: ENGAGE (2020 – 2022): protocols de seguiment, Pla d’adaptació al canvi climàtic de l’àmbit mari del Litoral del Baix Empordà.
 • 6 Reunions del grup de treball sobre els plans d'ús i serveis de temporada, que ha finalitzat en la redacció d’un document sobre criteris i recomanacions d'aquests plans per tal que la redacció del PUST encaixi amb els objectius de la Taula.
 • 5 Sessions sobre els concursos de pesca submarina en zones sensibles d'especial interès natural, que ha arribat a unes conclusions.
 • 2 Sessions sobre el parc eòlic Tramuntana, per tal de conèixer el projecte i plantejar les principals inquietuds.
 • Reunions amb el grup de treball de comunicació i elaboració d’una primera pre-proposta de comunicació. Sessió formativa sobre la plataforma participa.gencat.cat amb el GT de comunicació.
 • Col·laboració en el marc del projecte de retirada d'arts perdudes.
 • S’han fet cursos d’ecobriefing i submarinisme responsable, i en properes edicions es vol incorporar una part específica de l’espai marí del Litoral del Baix Empordà.
 • Acompanyament a la secretaria de la Taula.


Fites rellevants Pla d'acció 2020:

 • Cartografia bionòmica marina del Litoral del Baix Empordà: es tracta d'una font d'informació bàsica per a la gestió ambiental de l'espai. A través d'aquest enllaç es pot accedir a la cartografia. També està disponible al visor d'ordenació de l'espai marítim.
 • Obtinguda una menció especial de la Taula al premi d'experiències "societat i àrees protegides", d'Europarc Espanya, al qual es va presentar candidatura.
 • Jornada sobre "Capacitat de càrrega i gestió adaptativa per a la preservació dels ecosistemes marins i costaners", organitzada per l'Institut de Medi Ambient en el marc de la Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà.
 • Treball tècnic de recopilació d'informació existent sobre l'àmbit i identificació de noves necessitats d'informació per a la gestió de l'espai. La informació està disponible al repositori de Documare.
 • Constitució formal d'un grup de treball sobre els plans d'ús i serveis de temporada, que redactarà un document sobre criteris i recomanacions d'aquests plans.
 • Sessió de presentació i contrast de bones pràctiques ambientals, i elaboració de conclusions, base per a l'elaboració del codi de bones pràctiques. A l'apartat de documentació podeu visualitzar el video de la sessió.
 • Implementació d'accions corresponents al Projecte europeu Interreg Med: ENGAGE (2020 – 2022). El projecte vol demostrar el potencial de les Àrees Marines Protegides, AMPS, per establir Plans d’Adaptació al canvi climàtic. Hi participen 7 regions de la mediterrània.
 • En tramitació el contracte sobre el seguiment de la biodiversitat marina als espais marins protegits de Catalunya, que s'amplia als espais de la xarxa Natura 2000, entre d’altres, l’espai Litoral del Baix Empordà.
 • Redacció d'un pla de comunicació, a partir de la creació d'un grup de treball ad hoc.