" class="part-icon-bars">

Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà

#CogestióBEmpordà Usos i activitats de l'espai marí protegit Natura2000 "Litoral del Baix Empordà"

En aquesta secció trobareu la documentació més rellevant que es vagi generant fruit de les sessions de treball.

Enllaç a la publicació digital: "Capacitat de càrrega i gestió adaptativa per a la preservació dels ecosistemes marins i costaners", derivada de la jornada organitzada des de l'Institut de Medi Ambient en el marc de la Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà.


Jornada de presentació i debat sobre les Bones pràctiques de l’economia blava a l’àmbit marí del Litoral del Baix Empordà, celebrada el passat 10 de novembre de 2020:Presentacions de la jornada de formació sobre Capacitat de Càrrega i Gestió Adaptativa organitzada per l’Institut de Medi Ambient de la UdG i desenvolupada dins la Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà, celebrada el dimecres 30 de setembre de 2020:


  • Rafa Sardá, CSIC-Centre d’Estudis Ambientals de Blanes: Hacia una Gestión Integrada de la Zona Costera basada en la Gestión por Ecosistema.


  • María de Andrés, Universidad de Cádiz: Conceptos y límites de las zonas costeras y marinas para una gestión integrada a partir de la capacidad de carga y de los valores ecosistémicos..


  • Javier G. Onetti, Universidad de Cádiz: Corresponsabilidad, coparticipación y cogestión a través de la evaluación socio-ecológica integrada


  • Francesc Xavier Roig Munar, consultor ambiental: La gestió del litoral a través de l'estudi de la capacitat de càrrega ecològica, física i perceptual.


  • Ramon Albert Alturo Monné, director del Parc Natural Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter: Com analitzar i regular els usos en funció de l'establiment d'una capacitat de càrrega adaptativa?


  • Monserrat Demestre - Laura Recasens – Joan Baptista Company, Institut de Ciències del Mar: Cogestió de l'estat ecològic i les pressions de les pesqueries de lluç, gamba i sonso


Ponències realitzades en el marc de la Sessió informativa sobre el Marc Competencial al Litoral del Baix Empordà: