" class="part-icon-bars">

Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà

#CogestióBEmpordà Usos i activitats de l'espai marí protegit Natura2000 "Litoral del Baix Empordà"

En aquesta secció trobareu la documentació més rellevant que es vagi generant fruit de les sessions de treball.

Jornada tècnica sobre eines cartogràfiques per a la planificació i la gestió marítima i costanera en l'àmbit de la TCMLB, organitzada en col.laboració amb la Càtedra d'Estudis Marítims:


Enllaç a la publicació digital: "Capacitat de càrrega i gestió adaptativa per a la preservació dels ecosistemes marins i costaners", derivada de la jornada organitzada des de l'Institut de Medi Ambient en el marc de la Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà.


Jornada de presentació i debat sobre les Bones pràctiques de l’economia blava a l’àmbit marí del Litoral del Baix Empordà, celebrada el passat 10 de novembre de 2020:Presentacions de la jornada de formació sobre Capacitat de Càrrega i Gestió Adaptativa organitzada per l’Institut de Medi Ambient de la UdG i desenvolupada dins la Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà, celebrada el dimecres 30 de setembre de 2020:


  • Rafa Sardá, CSIC-Centre d’Estudis Ambientals de Blanes: Hacia una Gestión Integrada de la Zona Costera basada en la Gestión por Ecosistema.


  • María de Andrés, Universidad de Cádiz: Conceptos y límites de las zonas costeras y marinas para una gestión integrada a partir de la capacidad de carga y de los valores ecosistémicos..


  • Javier G. Onetti, Universidad de Cádiz: Corresponsabilidad, coparticipación y cogestión a través de la evaluación socio-ecológica integrada


  • Francesc Xavier Roig Munar, consultor ambiental: La gestió del litoral a través de l'estudi de la capacitat de càrrega ecològica, física i perceptual.


  • Ramon Albert Alturo Monné, director del Parc Natural Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter: Com analitzar i regular els usos en funció de l'establiment d'una capacitat de càrrega adaptativa?


  • Monserrat Demestre - Laura Recasens – Joan Baptista Company, Institut de Ciències del Mar: Cogestió de l'estat ecològic i les pressions de les pesqueries de lluç, gamba i sonso


Ponències realitzades en el marc de la Sessió informativa sobre el Marc Competencial al Litoral del Baix Empordà: