" class="part-icon-bars">

Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà

#CogestióBEmpordà Usos i activitats de l'espai marí protegit Natura2000 "Litoral del Baix Empordà"

Canvis a "Sessió Consell de persones dinamitzadores"

Versions

Versió 1

Avatar: Arc Mediació Ambiental Arc Mediació Ambiental
07/02/2023 12:43

Versió 2

Avatar: Arc Mediació Ambiental Arc Mediació Ambiental
07/02/2023 12:43

Versió 3

Avatar: Arc Mediació Ambiental Arc Mediació Ambiental
20/02/2023 19:54
Versions 3 Tornar a la trobada