El Departament de Territori i Sostenibilitat té l’objectiu de promoure, enfortir i consolidar el tercer sector ambiental. Per assolir aquest objectiu amb eficàcia s'ha dotat d’una eina que estableix reptes, àmbits de treball, i un seguit de línies d’actuació i mesures. Aquesta eina és el Pla de suport al tercer sector ambiental de Catalunya. Concretament, al 2011 es va presentar el primer Pla amb una periodicitat 2011 – 2014; i al juliol de 2015, s’ha presentat el Pla de suport 2015 - 2018.

La Comissió de Seguiment és l’espai estable de participació per al desplegament del Pla i per a l’avaluació de la implantació de les diferents mesures i accions concretades en els plans d’acció anuals.

Des de la seva constitució (5-10-2011) s’han realitzat periòdicament reunions presentant i posant a debat les actuacions que se n’han anat derivant. Bàsicament, qualsevol Pla d’acció anual s’ha posat a debat en la Comissió de Seguiment abans de la seva aprovació, així com, les accions destacades en aquell Pla.

Per al Pla 2015-2018 s'hs donat continuitat a la Comissió creada, adaptant les seves funcions i composició. Concretament, s'ha considerat convenient reconvertir-la en un espai permanent de col·laboració i diàleg exclusivament d'entitats i adminisitració pública.

Actualment la Comissió està integrada per un total de 18 membres, representants d’entitats de primer, segon i tercer nivell i Administració pública.