El Consell per a l'Ús Sostenible de l'Aigua (CUSA) és l'òrgan d'assessorament de l'Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i de participació en l'elaboració dels instruments de la planificació hidrològica.  

Els membres del Consell provenen de les administracions locals, d’entitats ambientals, d’entitats d’usos agraris i ramaders, del món acadèmic, d’entitats dels usos recreatius, d’entitats dels usos industrials i de les associacions de veïns.

És l’espai on es pot deliberar sobre com desenvolupar noves polítiques relatives a la planificació de la gestió de les masses d’aigua, juntament amb les comissions de desembassament. La seva valoració, dictamen i aportacions són prèvies a la presa de decisions del Govern en matèria de planificació hidrològica.