El Consell Social de la Cultura de Catalunya, és un òrgan consultiu, de participació de la societat civil i d’assessorament del Govern en matèria cultural, que està format per 52 membres del món econòmic, social i associatiu.

El Consell treballa perquè els diferents sectors socials i econòmics participin més intensament en l’anàlisi i el desplegament de la vida cultural i fa el seguiment del sector i de les polítiques públiques que el Govern impulsa en aquesta matèria.

L’objectiu del Consell és donar més centralitat a la cultura i posar en valor el seu paper en la configuració d’una societat més pròspera, més capacitada i amb més possibilitats individuals i col·lectives de progressar.

Algunes de les funcions del Consell seran afavorir l’accés a l’oferta dels béns i serveis culturals, vetllar pel retorn social i comunitari de la producció cultural, afavorir les relacions transversals de la cultura respecte d’altres àmbits o polítiques públiques, posar en valor la dimensió econòmica, educativa i social de la cultura, vetllar per fer efectiu el principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en tot allò relatiu a la creació i producció artística i a la seva difusió.

 

Informació relacionada