" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei per a la protecció de les persones que alertin d’infraccions normatives

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei per a la protecció de les persones que alertin d’infraccions normatives

Fase 2 de 2
Retorn 12/04/2023 - 12/05/2023
Fases del procés

31 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
 • Creat el
  16/03/2023
 • Número de comentaris: 0
S'adjunten aportacions de l'Ajuntament de Barcelona trameses per correu electrònic en data 11/4/2023
Els canals han de poder ser públics o privats. La creació dels canals ha de ser oberta també a...
Posar en marxa un sistema integral de protecció, preveure mesures de protecció psicològica i...
 • Creat el
  03/04/2023
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  16/03/2023
 • Número de comentaris: 0
Perquè un canal extern sigui efectiu requereix que sigui fàcil d’utilitzar i que estigui a...
 • Creat el
  05/04/2023
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/04/2023
 • Número de comentaris: 0
Propostes Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Sabadell en relació a les garanties...
 • Creat el
  16/03/2023
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  04/04/2023
 • Número de comentaris: 0
Posant en coneixement de cada col·lectiu l'existència de canals de denúnica interns i externs...
 • Creat el
  03/04/2023
 • Número de comentaris: 0
L’ordenament jurídic vigent no és prou garantista per eliminar els riscos de represàlia....
 • Creat el
  05/04/2023
 • Número de comentaris: 0
Les alertes es produiran més àmpliament si es fa difusió de que la Directiva, i la normativa que...
 • Creat el
  05/04/2023
 • Número de comentaris: 0
La Directiva preten la protecció d’aquella persona que denuncia determinades infraccions, hem de...
 • Creat el
  05/04/2023
 • Número de comentaris: 0
Us trametem adjunt el document amb les aportacions de l'Oficina Antifrau de Catalunya a la...
la nulidad radical o de pleno derecho, de cualquier represalia dirigida al alertador, ya sea...
Ha de preveure sancions econòmiques en cas de mal ús per part de l’empresa, partit polític,...
 • Creat el
  16/03/2023
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  16/03/2023
 • Número de comentaris: 0
L’OAC ha d’assumir la tutela i protecció de les persones alertadores i ha de tenir garantides les...
 • Creat el
  26/03/2023
 • Número de comentaris: 1
Xnet amb una majoria de grups parlamentaris, ja va registrar al Parlament una Proposició de llei...
 • Creat el
  08/04/2023
 • Número de comentaris: 0