" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei per a la protecció de les persones que alertin d’infraccions normatives

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei per a la protecció de les persones que alertin d’infraccions normatives

Fase 2 de 2
Retorn 12/04/2023 - 12/05/2023
Fases del procés

31 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
 • Creat el
  16/03/2023
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  16/03/2023
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  16/03/2023
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  16/03/2023
 • Número de comentaris: 0
Ha de preveure sancions econòmiques en cas de mal ús per part de l’empresa, partit polític,...
 • Creat el
  16/03/2023
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  16/03/2023
 • Número de comentaris: 0
la nulidad radical o de pleno derecho, de cualquier represalia dirigida al alertador, ya sea...
L’OAC ha d’assumir la tutela i protecció de les persones alertadores i ha de tenir garantides les...
 • Creat el
  26/03/2023
 • Número de comentaris: 1
 L’OAC ha d’assumir competències en matèria de tutela i protecció de les persones denunciants,...
 • Creat el
  26/03/2023
 • Número de comentaris: 1
S’ha d’aprofitar el text de què ja es disposava al Parlament per al contingut de la nova llei...
 • Creat el
  26/03/2023
 • Número de comentaris: 1
El Govern presentarà a l’OAC els seus mecanismes i protocols per garantir un comportament ètic...
 • Creat el
  26/03/2023
 • Número de comentaris: 1
Preservar anonimat, garantir la confidencialitat, verificar els fets denunciats i que estigui...
 • Creat el
  03/04/2023
 • Número de comentaris: 0
Posar en marxa un sistema integral de protecció, preveure mesures de protecció psicològica i...
 • Creat el
  03/04/2023
 • Número de comentaris: 0
Bústies anònimes, canals de participació que assegurin la confidencialitat i que permetin seguir...
 • Creat el
  03/04/2023
 • Número de comentaris: 0
Bústies anònimes. Poder actuar col·lectivament en denúncies del que no funciona i de...
 • Creat el
  03/04/2023
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/04/2023
 • Número de comentaris: 0
Posant en coneixement de cada col·lectiu l'existència de canals de denúnica interns i externs...
 • Creat el
  03/04/2023
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/04/2023
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  04/04/2023
 • Número de comentaris: 0
Us trametem adjunt el document amb les aportacions de l'Oficina Antifrau de Catalunya a la...