" class="part-icon-bars">

Procés participatiu sobre el Codi ètic del servei públic de Catalunya

#codieticserveipublic L'ética al servei del servei públic a la Catalunya del s. XXI

Fase 4 de 4
Retorn 01/06/2020 - 30/06/2020
Fases del procés

Per al debat participatiu sobre el contingut del Codi Ètic del servei públic de Catalunya s'ha estructurat el contingut de la proposta elaborada pel Comitè per a l’elaboració del Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya en quatre eixos de debat. En les propostes publicades s'hi troba el contingut proposat pel Comitè i, a continuació, es proposen un conjunt de preguntes guia per a fomentar el debat en cada un dels eixos.

Eix 1: Utilitat del Codi Ètic

 • Què permet millorar aquest Codi Ètic comú a totes les administracions de Catalunya i als operadors privats de serveis públics?
 • Com ha de ser aquest Codi Ètic perquè et sigui d’utilitat?

Eix 2: Contingut del Codi Ètic

 • Els valors i/o principis definits (propostes del Comitè), són adients? Tens alguna aportació per tal d’aprofundir-los o esmenar-los?
 • Hi ha altres valors i/o principis rellevants que no estan presents? (si es considera adient, indicar si aplica a la totalitat dels agents del servei públic en general, o a algunes organitzacions o funcions específiques)

Eix 3: Aplicabilitat del Codi Ètic

 • Com garantir que el Codi Ètic s’aplica a la pràctica i per tant aconsegueix assolir las aspiracions definides?
 • Com facilitar la concreció en codis ètics específics o codis de conducta?
 • És coherent amb els codis ètics o codis de conducta de caràcter més concret existents?
 • Quins mecanismes de control podrien establir-se per garantir el compliment del Codi Ètic? (per exemple, obligatorietat/voluntarietat)

Eix 4: Actualització del Codi Ètic

 • Quins mecanismes caldria establir per garantir que sigui un codi ètic dinàmic, modificable i revisable?
 • Quins agents tindrien competència per iniciar una actualització i/o revisió?
 • Quin rol hauria de tenir cada agent en el procés d’actualització i/o revisió del Codi Ètic?
 • Quins haurien de ser els terminis d’actualització i/o revisió?

Reflexions generals

També es preveu un espai ("Reflexions generals") per a reflexions generals o que no s'englobin en els quatre eixos proposats.

217 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Categoria
Origen
Tipus
És l’infant, qui des del seu començament innat va assolint tot allò que li proporciona la...
Esmena
En avaluació
Proposta del document elaborat pel Comitè
L’activitat del servei públic implica assumir la...
Proposta del document elaborat pel Comitè
Aquest Codi aspira a servir de referent per a...
Proposta del document elaborat pel Comitè
El Codi aspira a ser útil. Per aconseguir-ho, ha de...
Qui ocupa un habitatge , no paga cap impost i a més manté conductes incíviques ha de tenir tot...
La següent proposta vol incidir en contemplar la persona en tota la seva multidimensionalitat i...
Esmena
En avaluació
Aquest Codi assenyala els valors i principis que haurien d’orientar el servei públic a Catalunya,...
Proposta del document elaborat pel Comitè
Aquest Codi ètic aspira a ser dinàmic, modificable i...
A l'apartat f) estableix:
"Fomentant els serveis accessibles, tant pel que fa al seu ús com a...
Codi marc
Avatar: Proposta oficial Proposta oficial
Proposta del document elaborat pel Comitè
Es tracta d’un Codi marc. El seu contingut aspira a...
Text sintètic
Avatar: Proposta oficial Proposta oficial
Proposta del document elaborat pel Comitè
El text és sintètic. Hem optat per presentar un Codi...
 • Creat el
  30/04/2020
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Proposta del document elaborat pel Comitè
Les servidores i els servidors públics de Catalunya...
Contingut col·legiat
Avatar: Proposta oficial Proposta oficial
Proposta del document elaborat pel Comitè
El contingut del Codi ha estat fruit de la...
Proposta del document elaborat pel Comitè
Les servidores i els servidors públics de Catalunya...
Proposta del document elaborat pel Comitè
Les servidores i els servidors públics de Catalunya...
Esmena
En avaluació
Tot el mateix que la proposta del document elaborat pel Comitè peró amb la inclusió al final .......
Proposta del document elaborat pel Comitè
El Codi vol ser inspirador. Per aquest motiu tot el...
Proposta del document elaborat pel Comitè
El Codi té com a objectiu principal orientar...
Proposta del document elaborat pel Comitè
Les servidores i els servidors públics de Catalunya...
Proposta del document elaborat pel Comitè
El servei públic ha d’incorporar el treball en equip...
Esmena
En avaluació
Hola. Servidor sóc un home gran i malalt. Degut al coronavirus voldria demanar a qui correspongui...
Proposta del document elaborat pel Comitè
El servei públic ha d’incorporar la capacitat de...
Proposta del document elaborat pel Comitè
El servei públic s’ha de fonamentar en la qualitat...
Esmena
En avaluació
... del bé comú, "sense discriminació a la persona per raons de la seva diversitat en qualsevol...
Proposta del document elaborat pel Comitè
El servei públic s’ha de dur a terme de manera...
Hola. Servidor sóc un home gran i malalt. Degut al coronavirus voldria demanar a qui correspongui...
Proposta del document elaborat pel Comitè
L’exercici del servei públic s’ha d’orientar i...
Proposta del document elaborat pel Comitè
L’activitat del servei públic implica assumir la...
Proposta del document elaborat pel Comitè
Aquest Codi ètic no és un codi de conducta. Aquest...