" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de modificació de la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 09-09-2019 - 09-10-2019
Veure les fases

Canvis a "Cal regularitzar totes les televisions històriques"

Versions

Versió 1

Avatar: Televisió Palamós Televisió Palamós
04/09/2019 19:16
Versions 1 Torna a la proposta