" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de modificació de la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 09/09/2019 - 09/10/2019
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
En avaluació
Atès que la regulació definitiva del Tercer Sector és un dels punts més importants de la...
En avaluació
Aquest aspecte resulta rellevant per a propiciar una reducció de les càrregues administratives...
En avaluació
Introduir en el sistema educatiu (dels 3 als 18 anys) assignatures reglades de comunicació...
En avaluació
En la llei han de figurar mesures eficaces de foment i finançament del sector de mitjans...
En avaluació
Seria interessant trobar-se amb els mitjans del tercer sector per conèixer el funcionament i...
En avaluació
Proposem una definició precisa que eviti la desnaturalització del sector i que garanteixi que...
L'addicció al joc es troba dins de les malalties comuns més esteses i que més problemes personals...
En avaluació
Tots els nivells educatius i la formació professional ocupacional haurien d'incorporar...
En avaluació
La llei hauria de garantir que un percentatge de l'espectre radioelèctric disponible es destini a...
En avaluació
La regulació dels serveis de comunicació audiovisual no ha de reduir-se a una mera adaptació de...
En avaluació
Considerem que aquesta regulació ha de prendre en consideració els resultats de la consulta i...
En avaluació
La Generalitat hauria d'incentivar i potenciar, en el marc de la nova regulació, que les teles...
En avaluació
Si no es fa un plantejament seriós pel que fa a subvencions envers als costos de fer televisió,...
En avaluació
Considerem que totes les televisions històriques que ho sol·licitin, han de poder ser...
En avaluació
Incloure, allà on no col.lisioni amb les competències de l'Estat, aspected relacionats amb la...
En avaluació
L'accés de grups socials en la legislació actual fa referència a la participació de la societat...
L'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya demana:
3. Donada la...
En avaluació
Seria interessant que la llei especifiqués com es poden finançar els mitjans del tercer sector....
En avaluació
L'elaboració d'un cens del tercer sector de la comunicació resultaria de gran utilitat. Es podria...
En avaluació
La disposició transitòria sisena de la Llei audiovisual d'Andalusia pot utilitzar-se com a...