" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de modificació de la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 09/09/2019 - 09/10/2019
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
  • Creat el
    06/09/2019
  • 14
  • Número de comentaris: 0
En avaluació
Seria interessant trobar-se amb els mitjans del tercer sector per conèixer el funcionament i...
L'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya demana:
1. Una legislació...
En avaluació
La llei hauria de garantir que un percentatge de l'espectre radioelèctric disponible es destini a...
En avaluació
En la llei han de figurar mesures eficaces de foment i finançament del sector de mitjans...
En avaluació
Les mesures de suport econòmic han de completar-se amb altres de tipus col·laboratiu entre...
En avaluació
Seria interessant que la llei especifiqués com es poden finançar els mitjans del tercer sector....
En avaluació
Les ràdios del tercer sector que portem trenta anys oferint un servei a la comunitat, de manera...
En avaluació
Considerem que aquesta regulació ha de prendre en consideració els resultats de la consulta i...
En avaluació
La regulació dels serveis de comunicació audiovisual no ha de reduir-se a una mera adaptació de...
En avaluació
La disposició transitòria sisena de la Llei audiovisual d'Andalusia pot utilitzar-se com a...
En avaluació
L'elaboració d'un cens del tercer sector de la comunicació resultaria de gran utilitat. Es podria...
En avaluació
Entre les facultats d'aquest òrgan es podria incloure que sigui informat dels projectes de plecs...
En avaluació
Tots els nivells educatius i la formació professional ocupacional haurien d'incorporar...
En avaluació
Introduir en el sistema educatiu (dels 3 als 18 anys) assignatures reglades de comunicació...
L'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya demana:
3. Donada la...
L’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, en representació de les...
En avaluació
La Generalitat hauria d'incentivar i potenciar, en el marc de la nova regulació, que les teles...
En avaluació
Proposem que dins la nova normativa que regularà el Tercer Sector televisiu català, la...
  • Creat el
    04/09/2019
  • 1
  • Número de comentaris: 0
En avaluació
A part de donar cobertura legal a les ràdio associacions en les emissions per la freqüència...