" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de modificació de la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 09/09/2019 - 09/10/2019
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
L'addicció al joc es troba dins de les malalties comuns més esteses i que més problemes personals...
L’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, en representació de les...
L'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya demana:
3. Donada la...
L'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya demana:
1. Una legislació...
En avaluació
Introduir en el sistema educatiu (dels 3 als 18 anys) assignatures reglades de comunicació...
  • Creat el
    06/09/2019
  • 14
  • Número de comentaris: 0
En avaluació
L'accés de grups socials en la legislació actual fa referència a la participació de la societat...
En avaluació
Tots els nivells educatius i la formació professional ocupacional haurien d'incorporar...
En avaluació
Les mesures de suport econòmic han de completar-se amb altres de tipus col·laboratiu entre...
En avaluació
En la llei han de figurar mesures eficaces de foment i finançament del sector de mitjans...
En avaluació
Entre les facultats d'aquest òrgan es podria incloure que sigui informat dels projectes de plecs...
En avaluació
L'elaboració d'un cens del tercer sector de la comunicació resultaria de gran utilitat. Es podria...
En avaluació
La disposició transitòria sisena de la Llei audiovisual d'Andalusia pot utilitzar-se com a...
En avaluació
La llei hauria de garantir que un percentatge de l'espectre radioelèctric disponible es destini a...
En avaluació
Aquest aspecte resulta rellevant per a propiciar una reducció de les càrregues administratives...
En avaluació
Aquest règim ha d'evitar mesures oneroses que dificultin l'accés de les entitats amb menors...
En avaluació
Proposem una definició precisa que eviti la desnaturalització del sector i que garanteixi que...
En avaluació
Considerem que aquesta regulació ha de prendre en consideració els resultats de la consulta i...
En avaluació
La regulació dels serveis de comunicació audiovisual no ha de reduir-se a una mera adaptació de...
En avaluació
Les ràdios del tercer sector que portem trenta anys oferint un servei a la comunitat, de manera...