" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de modificació de la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 09/09/2019 - 09/10/2019
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
En avaluació
Incloure, allà on no col.lisioni amb les competències de l'Estat, aspected relacionats amb la...
En avaluació
Seria interessant trobar-se amb els mitjans del tercer sector per conèixer el funcionament i...
En avaluació
Seria interessant que la llei especifiqués com es poden finançar els mitjans del tercer sector....
En avaluació
A part de donar cobertura legal a les ràdio associacions en les emissions per la freqüència...
En avaluació
Considerem que totes les televisions històriques que ho sol·licitin, han de poder ser...
En avaluació
Atès que la regulació definitiva del Tercer Sector és un dels punts més importants de la...
En avaluació
La Generalitat hauria d'incentivar i potenciar, en el marc de la nova regulació, que les teles...
En avaluació
Proposem que dins la nova normativa que regularà el Tercer Sector televisiu català, la...
  • Creat el
    04/09/2019
  • 1
  • Número de comentaris: 0
En avaluació
En teoria només pot haver un centre emissor i aquest ha d'estar dins el territori municipal. Cal...
  • Creat el
    04/09/2019
  • 0
  • Número de comentaris: 0
En avaluació
Si no es fa un plantejament seriós pel que fa a subvencions envers als costos de fer televisió,...
En avaluació
Ho veiem en algunes televisions comarcals que, exhibeixen molt de "poderio" d'equipaments,...
En avaluació
Les ràdios del tercer sector que portem trenta anys oferint un servei a la comunitat, de manera...
En avaluació
La regulació dels serveis de comunicació audiovisual no ha de reduir-se a una mera adaptació de...
En avaluació
Considerem que aquesta regulació ha de prendre en consideració els resultats de la consulta i...
En avaluació
Proposem una definició precisa que eviti la desnaturalització del sector i que garanteixi que...
En avaluació
Aquest règim ha d'evitar mesures oneroses que dificultin l'accés de les entitats amb menors...
En avaluació
Aquest aspecte resulta rellevant per a propiciar una reducció de les càrregues administratives...
En avaluació
La llei hauria de garantir que un percentatge de l'espectre radioelèctric disponible es destini a...
En avaluació
La disposició transitòria sisena de la Llei audiovisual d'Andalusia pot utilitzar-se com a...
En avaluació
L'elaboració d'un cens del tercer sector de la comunicació resultaria de gran utilitat. Es podria...