" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte d’Ordre de regulació de l’activitat de recol·lecció de llentiscle i de bruc

Consulta pública prèvia de regulació de l’activitat de recol·lecció de l’activitat de llentiscle i de bruc

Fase 1 de 1
Introducció 15-03-2022 - 15-04-2022
Veure les fases

Per a orientar el debat, es proposen les preguntes següents:

1.- Considera que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat? Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin produint actualment que no s’han posat en relleu a la documentació?

2.- S’haurien de preveure altres objectius diferents?

3.- Cal considerar altres alternatives a les proposades? Hi ha efectes de les alternatives esmentades que no s’hagin tingut en compte i que siguin rellevants?

4.- Considera oportú garantir la traçabilitat del llentiscle i el bruc després de la recol·lecció?

5.- Considera recomanable la creació d’un Registre per les empreses que realitzen l’aprofitament?

6.- Quins criteris d’aprofitament sostenible s’haurien de preveure?


El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Actualment les practiques irregulars de expoli de llentiscle sembla q nomes poden ser denunciades...
Caldria que l’activitat d’aprofitament de bruc i llentiscle s’indiqués explícitament com a...
Considerem que les persones que realitzin la recol·lecció del llentiscle han de demanar...
D'acord amb la situació d'abundancia i distribució d'una espècie en un determinat indret i segons...
Els recol·lectors i/o acaparadors caldria que disposessin d’alguna acreditació conforme ha...
  • Creat el
    14/04/2022
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Caldria definir un plec de condicions per l’aprofitament de cada espècie que garantís la...
Per tal de veure la implementació real dels plecs de condicions de l'aprofitament de bruc i...
Excloure de possibles aprofitaments les zones on aquestes espècies configuren hàbitats específics...
Establir les bases de extractabiltat, temporada i bones practiques del llentiscle per tal q es...
Un % majoritari del consum del llentiscle va a mercats d'exportacio. Proposem que el 100%...
Caldria desplegar un registre semblant al “EUTR” que opera per fusta a les espècies de verd...
Moltes explotacions, en el cas del llentiscle, actualment son il·legals i el producte es mou dins...
Per a realitzar aquest treball fora necessari establir unes parcel·les pilot en diferents indrets...
  • Creat el
    14/04/2022
  • 1
  • Número de comentaris: 0
Identificar les empreses majoristes que comercialitzen aquests productes, els canals comercials,...
Sovint, es supera en més d'un 50% la capacitat, en nombre de persones, dels vehicles que s'empren...
Per tal de controlar l'extracció de llentiscle proposem que el seu aprofitament només s'autoritzi...
Respecte a la biodiversitat:Durant la primavera són moltes les espècies forestals i d'interès...
Seria necessari incloure el llentiscle i el bruc com espècies susceptibles d'aprofitament, i per...