" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'erradicació de l'amiant

Consulta pública prèvia a l'elaboració de la llei d'erradicació de l'amiant

Fase 3 de 3
Retorn 25/01/2021 - 25/02/2021
Fases del procés

61 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
En avaluació
Adjuntamos propuesta anteproyecto de ley de erradicación del amianto y reconocimiento a las víctimas
En avaluació
Como CGT creemos que no solo se debe de tratar una ley para la erradicación del amianto, sino,...
En avaluació
Crear un mapa de toda Catalunya identificando todos los espacios de amianto, su estado, cantidad...
En avaluació
Identificar i classificar els llocs on hi ha amiant, identificar-los en un mapa i començar a...
En avaluació
El AMIANTO está produciendo en todo el mundo muchos miles de muertos y millares de enfermos.
En...
En avaluació
Com en altres propostes ja s’ha comentat, és imprescindible un cens de tot material amb amiant...
En avaluació
El coneixement de les bones pràctiques alhora de retirar amiant de forma segura és molt limitat...
En avaluació
Des del COAC s'han desenvolupat les 8 preguntes que es presenten a la consulta pública. Atesa la...
 • Creat el
  25/01/2021
 • 4
 • Número de comentaris: 1
En avaluació
CENS públic (web gencat) i calendaritzar (com amb vacunes covid) actuacions per protegir 1r als...
En avaluació
Trobo a faltar més informació a nivel particular, no només d'empresa, ja que al nostre territori...
En avaluació
Als PAES trobem problemes de concessió de llicències ambientals per activitats a causa de les...
En avaluació
Sovint quan s'aprova un pressupost s'està fora de termini per sol·licitar l'ajut, per això les...
 • Creat el
  21/01/2021
 • 1
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Es fa molt difícil denunciar males praxis durant una retirada d'amiant o un abocament il·legal de...
En avaluació
Es necesario retirar todo amianto de forma segura, incluidas conducciones de agua.
Hay que...
 • Creat el
  05/01/2021
 • 1
 • Número de comentaris: 1
En avaluació
1. Establir moratòria retirada obligatòria MCA edificis/instal·lacions públics/privats, p.ex....
En avaluació
Realment, només es podrà començar a eliminar el risc a l'exposició de l'amiant quan comptem amb...
En avaluació
Caldria que l’administració vetllés per estar controlant in situ si es s’apliquen els protocols...
En avaluació
Situacions de retirades d'amiant prèvies a enderrocs en industria o reformes en edificis en...
En avaluació
Fer un pla per obtenir part dels fons necessaris de la UE, tot creant les condicions necessàries...
 • Creat el
  25/01/2021
 • 1
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
El portal de la gestió de l’amiant s'ha de dotar d'un servei en:
1.Comunicació
2.Control i...
 • Creat el
  22/01/2021
 • 2
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Pla per desamiantar les zones vulnerables i els seus voltants, com són: llars d'infants, escoles,...
En avaluació
Reducció d'impostos municipals (IBI, etc.) durant 3 o més anys fins assolir el 100% de la despesa...
En avaluació
Convé incloure un apartat, en el que es donin pautes per la gestió i/o descontaminació de...
 • Creat el
  09/12/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
A Catalunya potser hi han més de 600 empreses registrades al RERA (Registre empreses retirada...
En avaluació
Caldria un Pla d'ajuts per zones (barris) promogut per la Generalitat. Hi ha zones concretes com...
En avaluació
Gairebé la totalitat dels municipis tenen la distribució principal amb canonades d'amiant....
En avaluació
Caldria que els tècnics higienistes de la Generalitat aixequesin actes d'actuacions denunciades,...
En avaluació
Al igual que la Llei de sòls contaminats que obliga a certificar davant notari que els sòls...
En avaluació
Para la elaboración de la ley de erradicación del amianto de Catalunya se debe garantizar el...
 • Creat el
  24/01/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Sería interesante que la app de denuncia permitiese reportar datos, foto y ubicación de vertidos...
En avaluació
Aprofitant l'avinentesa d'una nova Llei i voluntat de millorar i evolucionar, on entren tots els...
En avaluació
S'adjunten les aportacions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques a la consulta...
En avaluació
Donat que aquest format de participació només permet escriure 250 caràcters i les observacions de...
En avaluació
Un dels lloc ha on crec que hi ha mes desinformació es en las comunitats de veïns
Ha on es pot...
En avaluació
Polònia va establir un calendari prioritzat i un pla de finançament públic de subvencions que els...
 • Creat el
  25/01/2021
 • 2
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Acció prioritària en les escoles, tant públiques com privades, i els seus entorns immediats per...
En avaluació
Desenvolupar una aplicació App gratuïta, per Android i iOS, on les persones puguin...
En avaluació
Creació d'un Directori Públic d'empreses habilitades i reconegudes per a la retirada segura de...
En avaluació
És inacceptable la passivitat vers aquest problema. Una societat madura i responsable no ho pot...
En avaluació
La proposta és crear una base de dades que sigui accessible a la ciutadania de llocs on es faran...
En avaluació
L'opció 2, "la preferida", es pot complementar amb l'opció 3, si s'obre un periode de comunicació...
En avaluació
Diagnosticar el amianto de los edificios, en sus distintas fases de degradación, para su correcta...
En avaluació
Formació, xerrades, seminaris web, etc., per part de la generalitat. Dirigides a empreses, per...
En avaluació
Las Autoridades tienen el deber y la obligación de la retirada del amianto para velar por la...
En avaluació
Atès que els serveis d’aigues potables es veuen sovint amb la necessitat de reparar o retirar...
En avaluació
Crec que s'hauria de facilitar la inclusió dels autònoms en el pla específic de treball,...
En avaluació
Realitzar controls ambientals posteriors a les retirades d'amiant en zones confinades o amb risc...
En avaluació
Una de les principals fonts de contaminació d'amiant és per inhalacions desapercebudes de...
En avaluació
La legislació en l'actualitat només tracta l'amiant com un problema laboral, però també és un...
En avaluació
Facilitar mitjançant els punts verds o abocadors municipals la gestió de residus d'amiant,...